Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin.”Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: ”Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?” He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat:- Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee! Hoosianna korkeuksissa! (Mark. 11:1-10)

Hoosianna on laulettu ja uusi kirkkovuosi alkanut. Yhteinen hoosianna tuntuu aina yhtä koskettavalta. Sen myötä olemme siirtyneet adventin aikaan. Sananmukaisesti adventti merkitsee ”luokse tulemista”. Jumala tulee luoksemme. Jumala ei jää pelkästään taivaan korkeuksiin, vaan pojassaan Jeesuksessa hän tulee meidän keskellemme.

Hän tulee vaatimattomana juhlavieraana, nöyränä sydänten valtiaana, ilman vallan merkkejä. Hän saapuu arkeemme, ilomme ja huoltemme keskelle. Hän saapuu tänään myös juhlivaan seurakuntaan, joka on kokoontunut Haminan Marian kirkkoon.

Kristus tulee seurakunnan keskelle sanassa ja sakramenteissa. Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalvelus on Jeesuksen elämää seurakuntansa keskellä. Sana ja saarna eivät ole vain kertomusta hänestä, vaan Kristus on itse läsnä sanassaan.

Kirkko on jumalanpalveluksen paikka. Seurakunta tarvitsee paikan hoitaakseen uskoaan Jumalaan ja yhteyttään toisiin kristittyihin. Haminan seurakunnalla on tätä käyttöä varten kaunis Marian kirkko. Itseäni on tässä kirkossa puhutellut yksi yksityiskohta, kirkon itäpäädyn vihkiristi.

Vehkalahden seurakunta perustettiin 1300-luvun alkupuolella ja samalla vuosisadalla rakennettiin tämä kirkko. Myöhemmät muutostyöt ja korjaukset ovat rikkoneet keskiaikaiset rakenteet. Tulipalot ovat tärvelleet kirkon sisustuksen ja seinämaalaukset. Viholliset ovat ryöstäneet sitä kirkon esineistöä, jota uskonpuhdistuksen ajalla kruunun miehiltä säästyi. Kirkko on kokenut monia muutoksia. Jotain alkuperäistä on silti säilynyt. Kirkon itäpäädyssä näkyy edelleen vihkiristi. Risti kestää aikojen muutokset.

Kirkko on Jumalan läsnäolon merkki. Adventin sanoma ”Jumala tulee luoksemme” on toteutunut tässä kirkossa lukemattomissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa. Samalla tämä kirkko on jo pelkällä olemassaolollaan julistanut Jumalan läsnäoloa tällä paikkakunnalla. Marian kirkko viestii sanattomasti Jumalan todellisuudesta tässä kaupungissa.

Vuosisatojen ajan lukemattomat seurakuntalaiset ovat tässä rakennuksessa jakaneet uskonsa ja kokemuksensa, tuskansa ja ylistyksensä. Nyt on meidän sukupolvemme vastuulla huolehtia siitä, että kirkko palvelee nykyisiä ja tulevia seurakuntalaisia täällä Haminassa. Tämä juhlapäivä on tällaisen vastuunkannon merkki. Remontoitu kirkko, uudet urut ja kirkkotekstiilit on siunattu käyttöön. Lukuisten talkoolaisten työpanos on osoitus rakkaudesta kotikirkkoa kohtaan.

Adventti merkitsee tulemista. Kristus siis tulee keskellemme sanassa ja sakramenteissa. Mutta Jeesus Kristus tulee keskellemme myös rakkauden teoissa. Hän auttoi apua tarvitsevia, kärsiviä, sairaita, köyhiä, muiden halveksimia ja hylkäämiä. Jeesus osoitti elämällään, sanoillaan ja teoillaan, millainen Jumala on.

Kristuksen tuleminen keskellemme on itse asiassa hyvin käytännöllistä. Kun tehdään rakkauden tekoja, kun toista autetaan hänen hädässään, Kristus tulee keskellemme. Siinä toteutuu vanha kristittyjen viisaus: Kristuksella ei ole muita käsiä kuin meidän kätemme. Me olemme hänen jalkansa, kätensä, suunsa ja sydämensä. Kirkon diakoniassa ja jokaisessa rakkauden teossa toteutuu adventti, Kristuksen saapuminen ihmiselämän keskelle. Arjen diakonia kumpuaa siitä työstä, jonka Kristus on tehnyt meidän puolestamme.

Alttari on Jumalan läsnäolon paikka. Sen ääreen seurakunta kokoontuu rukoilemaan, kuulemaan hänen sanaansa ja vastaanottamaan ehtoollisen sakramentin. Diakonia lähtee alttarilta ja palaa alttarille. Kirkkorakennus on paikkakuntansa rakkaudenpalvelun ydin ja voimanlähde. Tässä tehtävässä Vehkalahdella ja Haminassa Marian kirkko on toiminut vuosisatojen ajan. Viikosta toiseen täällä on vietetty jumalanpalvelusta, rukoiltu oman seurakunnan ja paikkakunnan puolesta. Tässä on sen tehtävä yhä edelleen. Vastuu lähimmäisestä on sidoksissa uskon ytimeen.

Täältä lähetetään ja lähdetään arkeen elämään todeksi Kristuksen rakkautta, toimimaan lähimmäisten hyväksi ja paikkakunnan parhaaksi. Kirkko ei ole museo tai muinaismuisto, vaan elävän seurakunnan koti. Sen paras kaunistus on kokoontuva seurakunta. Tässä on tehtävä teille haminalaisille. Pitäkää huolta siitä, että kirkko säilyy elävänä. Pyrkikää siihen, että täällä kokoontuu myös tulevaisuudessa jumalanpalvelusta viettävä seurakunta. Sieltä seurakunta lähetetään lähimmäisen luo.

Hyvät seurakuntalaiset. Tänään olemme kiitollisia siitä, että Marian kirkko on vuosisatojen ajan ollut seurakunnan koti ja Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Nyt korjattuna ja käyttöön otettuna sen tehtävä on yhä edelleen välittää evankeliumia.

Adventin sanomassa kaikki on kiteytetty: Kristus tulee meidän keskellemme. Kristityt viettävät oikeastaan jatkuvaa adventtia, Kristuksen saapumista kansansa keskelle sanassa ja sakramenteissa sekä rakkauden teoissa. Tästä me kiitämme ja iloitsemme: Herra Jeesus Kristus tulee meidän luoksemme. Adventti on portti uuteen, toivon tulevaisuuteen. Elävä Herra, Jeesus Kristus tulee luoksemme. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon tänään ja alkavan kirkkovuoden jokaisena päivänä.