Rakkaat kristityt, hyvä Ilmo.

Kiteen seurakunnassa on tänään palmusunnuntaina erityinen juhlapäivä, kun kirkkoherra Ilmo Kurkola asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Konkreettisena merkkinä siitä on tällä paikkakunnalla ollut Kiteen ja Kesälahden seurakuntien yhdistyminen. Muutoksen yhtenä aiheuttajana on jäsenmäärän kehitys, joka on ollut pitkään laskeva. Tämä on merkinnyt myös taloudellisesti niukkaa aikaa. Ja edessä on mahdollisesti yksi kirkkomme historian suurimpia muutoksia, mikäli valmistelussa oleva uusi seurakuntayhtymämalli toteutuu. Sen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava seurakuntayhtymiin.

Muutosaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta. Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu koko seurakunnan papiksi, kiteeläisten kirkkoherraksi.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä, Ilmo, hoidat virkaasi Kiteen seurakunnan kirkkoherrana.

Palmusunnuntain Vanhan testamentin lukukappaleessa on kirkkoherran viranhoitoon tärkeä näkökulma. Profeetta Jesaja kirjoittaa: Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Herra avasi minun korvani, ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni. (Jes. 50:4-5)

Vanhan testamentin mukaan korvan avaaminen oli aivan erikoislaatuinen toimenpide pappisvihkimyksessä. Silloin kokelaan oikeaan korvalehteen siveltiin samaa uhriverta kuin käsiinkin, joilla pappi tulee palvelemaan Jumalaa, ja jalkoihin, jotka astelevat alttarille. Näin kädet, jalat ja korva vihitään palvelemaan Jumalaa. Papin ensisijaisiin tehtäviin ei kuulu pelkästään palveleminen, vaan myös kuunteleminen. Korva ei Vanhassa testamentissa tarkoita yksinomaan tuota näkyvää ruumiinosaa, vaan samalla sille annettua tehtävää, kuuntelemista.

Kirkkoherran tehtävässä on ensiarvoisen tärkeää kuunnella. Monesti se on tärkeämpää kuin puhua. Olet palvelutehtävässä, jossa on herkällä korvalla kuunneltava ja kuultava sitä, mitä Jumalalla on tälle maailmalle ja seurakunnalle sanottavana. Tästä Jesaja muistuttaa: Aamu aamulta hän herättää minut, herättää korvani kuulemaan oppilaan tavoin. Mutta se ei yksin riitä. Yhtä tärkeää sinun on kuulla, mitä ihmisille tällä seudulla ja tässä seurakunnassa kuuluu. Erityisen tärkeää se on heidän kohdallaan, jotka eivät saa ääntään kuuluviin. Varsinkin silloin tarvitaan herkkää korvaa ja alttiutta kuulla. Sen jälkeen voi toteutua se, mistä profeetta kirjoittaa: Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta.

Kun tahdot kirkkoherrana palvella Kiteen seurakuntaa, saat pyytää: ”Herra, avaa minun korvani kuulemaan.” Se puolestaan johtaa ottamaan kutsumuksesi todesta ja hoitamaan tehtäväsi: ”ja minä tottelin, en väistänyt tehtävääni." Toimi kirkkoherrana aktiivisesti, osaamisesi ja lahjasi käyttöön laittaen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Ilmo Kurkola asetetaan Kiteen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Kurkolalle annettavan valtakirjan.