Alussa oli Sana.Sana oli Jumalan luona,ja Sana oli Jumala.Jo alussa Sana oli Jumalan luona.Kaikki syntyi Sanan voimalla.Mikään, mikä on syntynyt,ei ole syntynyt ilman häntä.Hänessä oli elämä,ja elämä oli ihmisten valo. (Joh 1:1-4)

Etsi ranteestasi tai kaulastasi valtimo tai laita kätesi rintasi päälle niin, että tunnet sydämen lyönnit. Kuuntelemme hetken aikaa ihan hiljaa, kuinka sydämemme sykkii.

Sydämesi syke kertoo siitä, että sinä elät. "Höh, sehän on itsestään selvä ", ehkä joku ajattelee. Mutta ei se ole. Ilman sydämen jatkuvaa toimintaa ei sinua olisi. Aikuisen sydän pumppaa noin viisi litraa verta minuutissa, 7200 litraa vuorokaudessa. Sydämesi syke kertoo elämästä, veri kuljettaa solujen ja elimistön tarvitsemaa happea ja ravintoa. Sydämesi jokainen lyönti kertoo, että elät. Elämä on ihme.

Titta på din fingerblomma. Du ser ett fingeravtryck som ingen annan har i hela världen. Du är en unik människa. Och tänk att det finns under din nagelspets mera mikrober än det finns invånare i Finland, över fem miljoner. Eller så här på lägret kan det finnas ännu mera mikrober. Det ser nämligen ut att många är smutsiga under naglarna. För att inte tala om, att du har en ring på ditt finger. Under din ring lever mikrober lika mycket som det finns invånare i Europa, cirka 700 miljoner. Livet och naturen är underbara.

Look to the sky for a little while. The proportions of the space are inconceivable. The sun is about 150 millions kilometres away from us. If you put three sand grains on the floor in St. Peter’s Basilica in Rome, the cathedral has been filled much thicker than there are stars in space. The next closest star Proxima Centauri is 4,3 light years away. One light year is the distance that light travels in a year in other words 10 billions kilometres. The Creation and the whole universe are amazing.

Franklin D. Roosevelt, the President of the United States, visited an observatory as a presidential candidate in the middle of the election campaign. He looked through the telescope, listened to a report of the starry sky and said at last: “I began to feel that it is completely unimportant, who is elected to the President of the United States.” Something like that many a scout has experienced by the evening campfire when the fire dies down slowly and the nature around us speaks the speechless language.

Elämä on ihme. Luonto ja koko luomakunta ovat ihmeellisiä. Kuitenkaan luonto ei ole Jumala. Se ei ole palvonnan tai uskon kohde. Sen sijaan luonto välittää vahvasti viestiä Luojastaan. Ei ihme, että metsä tuntuu meistä partiolaisista joskus kuin kirkolta. Siellä ihmistä puhutellaan ja hiljennetään.

Partiolaisille luonto on aina ollut läheinen. Se on suorastaan partiotoiminnan luovuttamaton peruslähtökohta. Metsässä tai vesillä, tunturilla tai soilla, missä liikummekin, Luoja tuntuu olevan lähellä. Elämän ja luonnon kauneus ja tarkoituksenmukaisuus, mutta yhtä hyvin sen suunnaton voima ja mahtavuus puhuvat Luojastaan.

Tämän luomakunnan sunnuntain evankeliumi vie meidät maailmankaikkeuden alkuun. Johanneksen evankeliumin alku kuvaa luomisen ihmettä. Runollisella tavalla evankeliumi kertoo kristillisen luomisuskon keskeisestä sanomasta. Alussa ennen maailman luomista oli Sana, Jumalan Poika. Hän oli Jumalan luona. Maailma luotiin hänen välityksellään. Luomakunnan sunnuntain sanoma on, että maailmalla on Luoja.

Raamatun alun luomiskertomus ja Johanneksen evankeliumin luomiskertomus eivät kerro sitä, miten Jumala loi maailman. Raamattu alkaa ytimekkäästi: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Samoin alkaa Johanneksen evankeliumi iskevästi: Alussa oli Sana. Pääpaino ei ole siinä, miten kaikki on saanut syntynsä. Perusviesti on siinä, että mikään ei ole syntynyt sattumalta tai vahingossa, vaan Jumalan hyvän luomistahdon seurauksena.

Luonnontieteen tehtävä on selvittää maailmankaikkeuden ja elämän syntyä. Näin voidaan saada selville, miten asiat ovat edenneet. Mutta tiede ei vastaa kysymykseen, miksi kaikki pohjimmiltaan sai alkunsa. Raamatun luomiskertomuksella on välitettävänään meille tämä Jumalan ilmoitus ja luovuttamaton totuus: Jumala on Luoja ja kaiken hallitsija, elämän ylläpitäjä. Tiede omilla menetelmillään ja mittalaitteillaan selvittää, miten ja missä aikataulussa kaikki on tapahtunut. Usko ja Raamattu kertovat, mitä on tieteen mittakeppien tuolla puolen oleva maailmankaikkeuden ja elämän perimmäisin syy. Tiede ja usko eivät kilpaile keskenään. Usko näkee tieteen selvittelevän Jumalan luomistekoja.

Luomakunnan sunnuntain evankeliumia ei tule lähestyä kuin luonnontieteen oppikirjaa. Kyse on pikemminkin uskontunnustuksesta. Oman aikansa kielellä se todistaa siitä, mistä me kristittyinä pidämme lujasti kiinni: Jumalasta, taivaan ja maan Luojasta. Tällä maailmalla ja olemassaolollamme on tarkoitus. Kenenkään elämä ei ole sattumaa tai tuntemattomien luonnonvoimien oikku. Olemme Jumalan jatkuvan huolenpidon kohteena. Tänään on syytä kiitokseen.

Tänään on syytä myös muistaa, että Luoja on antanut maailman ihmiselle viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Me vaikutamme siihen, millaisena jätämme tämän maailman jälkeemme lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Meidän partiolaisten tulisi jättää se parempana jälkeemme kuin olemme sen itse saaneet. Tämä on vanha partiolaisten perinne.

Skapelsens söndagsevangelium bör man inte närma sig som en lärobok i naturvetenskap. Det är frågan om trosbekännelsen. Med språket av sin tid vittnar den om det som vi som kristna håller fast vid: om Gud, himmelens och jordens Skapare. Den här världen och vår existens har en mening. Ingens liv är en slump eller en nyck av de okända naturkrafterna. Vi är föremål för Guds ständiga omsorg. I dag finns det anledning till att tacka.

I dag finns det också en anledning till att komma ihåg att Skaparen har gett världen till människan för odling och bevaring. Vi som scout borde efterlämna den som bättre än vi själva har den fått. Det här är scouternas gamla tradition.

The Sunday Gospel of the creation must not be approached like the natural science textbook. It is a question of the creed. With the language of its time it proves about which we as Christians hold on to: about the Creator of the heaven and earth. This world and our existence have meaning. Nobody’s life is a coincidence or the whim of the unknown forces of nature. All the time God takes care of us. Today there is reason to thank God.

Today there is also reason to remember that the Creator have given the world to us for growing and protecting. We as scouts should leave it behind us better than we ourselves have got it. This is the old scout tradition.

Partiolaisen ihanteena on rakastaa ja suojella luontoa. Tuttu juttu, moneen kertaan kuultu ja hoettu ihanne. Mutta miten se näkyy jokapäiväisissä valinnoissasi? Miten ihanne toteutuu laumaillassa, vartiokokouksessa, partioleirillä, täällä Kilkkeellä? Me olemme saaneet tämän maailman vastuullemme. Millaisena se jää meidän jälkeemme?

B-P on todennut, että maailman yleisin pahe on itsekkyys. Itsekäs ihminen rakentaa rajoja ja muureja, jottei kukaan vain pääsisi käsiksi siihen, mikä on hänen omaansa. Itsekkään ihmisen ajatuksissa ja valinnoissa on aina oma etu ensimmäisenä. Luomakunnan sunnuntai haastaa meitä tarkistamaan elämämme suuntaa itsestämme kohti lähimmäisen hyvää ja luomakunnan parasta.

Luoja antoi ihmisille tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaa. Tehtävä on yhä voimassa. Luonnon suojeleminen ja varjeleminen on tullut entistä tärkeämmäksi. Tämän Jumalan antaman tehtävän hoitamiselle ei ole vaihtoehtoja. Meillä juuri nyt elävillä ihmisillä on ennen kokematon vastuu tulevaisuudesta. Mitä nyt teemme tai jätämme tekemättä, vaikuttaa lastemme ja lastenlastemme, samoin koko Jumalan luomakunnan elämään. Meillä ei ole enää paljon aikaa kääntää tuhoisaa kehityksen suuntaa ja ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Nyt on aika toimia.

Hyvät partiosisaret ja –veljet. Tänään luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa saamme kiittää Jumalaa elämän ihmeestä ja luonnon ihmeellisyydestä. Kiitollisuus johtaa meidät ottamaan partiolupauksemme todesta. Tehtävämme on rakastaa ja suojella luontoa. Kun tässä asiassa meiltä kysytään: ”Oletteko valmiit?”, tiedämme vastauksen: ”Aina valmiina!”

Bästa scouter. I dag i skapelsens söndagsgudstjänst får vi tacka Gud för livets under och naturens underlighet. Tacksamheten får oss att ta vårt scoutlöfte på allvar. Vår uppgift är att älska och skydda natur. När någon frågar oss om den här saken och säger: ”Är ni redo?”, vet vi svaret: ”Alltid redo!”

Honoured scouts! Today at the Sunday divine service of the creation we can thank God for the wonder of the life and the wonderfulness of the nature. The gratitude leads us to take our scout promise seriously. It is our job to love and protect the nature. When it is a question of this thing and we are asked: “Are you prepared?” we know the answer: “Always prepared!”

Seppo Häkkinen