Tervehdys evankelista, rovasti Kalevi Lehtisen muistojuhlassa 28.8.2011 Agricolan kirkossa

Hyvät Kalevi Lehtisen omaiset ja ystävät. Sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa.

”Elämä ei ole kertakäyttötavaraa. Elämä ei pääty siihen kun maallinen tehtävämme päättyy. Meidät on luotu iankaikkisuutta varten, jossa yhteys Luojan ja luodun välillä vasta toteutuu täydellisenä.”(Kalevi Lehtinen & Olli Valtonen, Tänään, s 94) Nämä Kalevi Lehtisen sanat ovat nyt toteutuneet hänen itsensä kohdalla. Hänen maallinen tehtävänsä on päättynyt, mutta elämä jatkuu siellä, missä ihmisen ja Jumalan yhteys toteutuu täydellisenä. Jeesuksen sovitustyö ja ylösnousemus ovat takeena jälleennäkemisen toivosta ja iankaikkisesta elämästä.

Opin tuntemaan Kalevi Lehtisen miehenä, joka apostoli Paavalin tapaan ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä (Apt. 26:19). Se tuli esille niissä keskusteluissa ja kohtaamisissa, joita minulla oli hänen kanssaan. Hän oli uskollinen kutsumukselleen evankelistana. Kalevi Lehtisen kuolemasta kuultuani ovat mielessäni olleet Ilmestyskirjan sanat: ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle voitonseppeleeksi elämän.” (Ilm. 2:10)

Kalevi Lehtinen oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. On arvioitu, että hän oli papeistamme kansainvälisesti tunnetuin. Hänen elämänsä ja työnsä on vaikuttanut merkittävästi kirkkoomme ja myös muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin niin maassamme kuin kansainvälisesti. Evankeliumi ylittää kirkkokuntien rajat. Ennen kaikkea Kalevi Lehtisen vaikutus näkyy niissä ihmisissä, joita hän on kutsumuksensa mukaisesti saanut kutsua Jeesuksen Kristuksen luo.

Kalevi Lehtisen maallinen tehtävä on päättynyt. Meidän kohdallamme se vielä jatkuu.”Elämä ei ole kertakäyttötavaraa. Elämä ei pääty siihen kun maallinen tehtävämme päättyy. Meidät on luotu iankaikkisuutta varten, jossa yhteys Luojan ja luodun välillä vasta toteutuu täydellisenä.”Tässä on oikeastaan tehtäväksianto. Mielessäni on kolme kohtaa, joita Kalevi Lehtinen painotti (ks. Yhdessä evankeliumi eteenpäin, toim. Maarit Eronen, s. 69-72). Ne ovat tärkeitä niin kirkkomme työlle kuin kaikelle evankeliumin julistamiselle.

Ensinnä”jokaisella ihmisellä maailmassa on oikeus turvautua Jeesukseen ja pelastua. Meillä Jumalan lapsilla ei ole lupa ottaa tätä oikeutta pois keneltäkään.”Päinvastoin meidän tehtävämme on pitää tarjolla elämän sanaa (Fil. 2:16) ja todistaa, kuinka Jumalan rakkaus ja armo kuuluu kaikille.

Toiseksi meidän on tarpeen muistaa, että”moniarvoinen yhteiskunta koostuu yksiarvoisista ihmisistä. Jos me kristityt annamme oman identiteettimme liueta maailmaan ja tulemme moniarvoisiksi, niin Jumalan anti jää välittymättä moniarvoiseen yhteiskuntaan. Sen takia meidän on tärkeää selvästi uskoa siihen, että Jeesus yksin pelastaa meidät.”

Kolmanneksi on tärkeää, että luotamme Jumalan sanaan ja julistamme ristin evankeliumia.”Tänä aikana tarvitsemme kristittyjä, jotka nostavat korkealle ’minä en häpeä evankeliumia’ –lipun. Nyt jos koskaan tarvitaan Kristuksen pelastavan evankeliumin rohkeaa ja tinkimätöntä julistusta.”Tähän tehtävään Kalevi Lehtisen elämäntyö meitä kutsuu ja rohkaisee.

Siunattu olkoon hänen muistonsa.

Seppo Häkkinen