Puhe Apostolinkyydillä-liikuntatapahtumassa 26.8.2014 Mikkelissä

Roomalaiselta runoilija Juvenalikselta (50-135 jKr.) on peräisin lentävä lause ”Terve sielu terveessä ruumiissa” ("Mens sana in corpore sano"). Vanha sanonta on yhä ajankohtainen. Ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki eri elämänalueet kuuluvat yhteen. Ihminen voi hyvin, kun ruumis, sielu ja henki voivat hyvin.

Vielä joitakin sukupolvia sitten maakuntamme asukkaiden uhkana olivat kulkutaudit ja aliravitsemus. Nyt vakavin kansantauti on liikkumattomuus. Teknistynyt yhteiskunta passivoi. Ylipainosta on tullut pahimpia uhkia kansanterveydelle. Siksi meidän kaikkien on toimittava terveellisten elämäntapojen ja liikunnan edistämiseksi. Täydellinen liikuntakuukausi ja apostolinkyydillä-tapahtuma ovat tässä tehtävässä yksi keino. Apostolinkyyti eli kävely lienee saanut nimensä apostoli Paavalista, joka kierteli kävellen laajasti senaikaista Rooman valtakuntaa levittämässä kristillistä sanomaa. Kävely on mitä parhainta liikuntaa.

Liikunta vaikuttaa positiivisesti mieleemme, terveyteemme ja hyvinvointiimme. Liikunta vahvistaa itsetuntoa. Se virkistää, lisää energisyyttä ja auttaa torjumaan alakuloisuutta. Liikunta on tärkeä latautumistapa paineiden keskellä. Jo muutama liikuntakerta viikossa kohentaa yleiskuntoa, parantaa lihasvoimaa, tasapaino- ja koordinointikykyä. Kun yhdistämme luonnon liikuntaan, siitä tulee mitä oivallisin keino pitää huolta itsestämme ja hyvinvoinnistamme.

Kristillinen ihmiskäsitys korostaa kokonaisuutta. Siihen liittyy myös fyysisestä kunnosta huolehtiminen ja sen kehittäminen. Liikunta ja urheilu kuuluvat Jumalan luomaan ihmisyyteen, kuten myös henkisen ja hengellisen elämän ulottuvuudet. ”Terve sielu terveessä ruumiissa” muistuttaa juuri tästä.

Ihminen tarvitsee myös henkistä harjoitusta ja hengellistä kasvua. Liikunnassa tuloksiin pääsemiseksi on nähtävä vaivaa. Kunto ei kasva liikkumatta. Hengellisessä elämässäkin säännöllinen harjoitus on tarpeen. Siksi on hyvä muistaa esimerkiksi rukouksen merkitys.

Hengellinen elämä poikkeaa siinä liikunnasta, että sen tuloksia ei hankita ja saada itse. Ne saadaan lahjana, armosta, Jumalan hyvyyden ja rakkauden tähden. Riitän ja kelpaan Jumalalle tällaisena, Kristuksen rakkauden ja pelastusteon ansiosta. Armon kokemus luo sielun hyvinvointia, joka säteilee myös hengen ja ruumiin parhaaksi: ”Terve sielu terveessä ruumiissa.”