Kirkkohallitus on täysistunnossaan 21.5.2014 myöntänyt Heinolan seurakunnalle ympäristödiplomin vuosille 2014-2018. Nyt myönnetty diplomi on jatkoa aikaisemmalle ympäristödiplomille. Seurakunnan uusi hakemus ja saatu diplomi ovat merkki siitä, että ympäristöasiat otetaan seurakunnassa tosissaan. Vastuuta luomakunnan varjelemisesta halutaan kehittää jatkuvasti. Tämä on tunnustuksen arvoinen tapa toimia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmasto-ohjelman nimenä on Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus. Näissä kolmessa sanassa on ilmaistu myös ympäristödiplomin lähtökohdat. Ihmisinä koemme kiitollisuutta Luojaamme kohtaan koko luomakunnasta. Asennoitumistamme sävyttää kunnioitus, kun tunnemme itsemme osaksi Jumalan luomakuntaa. Se on annettu meille viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Siksi meillä on vastuu luomakunnasta, joten kohtuus on oikea asenne.

Ympäristödiplomi on todistus siitä, että Heinolan seurakunta haluaa elää näiden periaatteiden mukaan. Se elää kuten opettaa. Samalla ympäristödiplomi on kokonaisuudessaan esimerkillistä toimintaa, käytännön ympäristökasvatusta. Seurakunta on näin esimerkki jäsenilleen ja muille yhteisöille.

Ympäristödiplomista on seurakunnalle myös monella tavalla välitöntä käytännön hyötyä. Esimerkiksi Heinolassa on kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää pystytty vähentämään 3 700 kiloa, noin 15 000 kilosta 11 000 kiloon.

Yhteistyö hautaustoimistojen kanssa on ollut tuloksellista, arviolta puolet kukkalaitteista on nykyisin ekokukkalaitteita. Ekokukkalaitteen tunnistaa puisista kahvoista, laitteissa ei käytetä muovisia osia ja ohutta rautalankaakin mahdollisimman vähän.

Edellisen ympäristödiplomin yhteydessä Pitäjänkirkko liitettiin kaukolämpöverkkoon. Sen yhteydessä kaukolämpö tuli mahdolliseksi Heinolan kirkonkylässä. Saadun taloudellisen hyödyn lisäksi on pystytty pienentämään seurakunnan hiilijalanjälkeä ja näin osallistuttu merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Heinolan seurakunnalla on Reilun kaupan seurakunnan tunnus. Lähiruoan sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttö seurakunnan toiminnassa pienentää turhia kuljetuskustannuksia sekä varmistaa tuotteiden ympäristöystävällisyyden.

 Ympäristödiplomi merkitsee kristitylle kuuluvan vastuun kantamista nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Kohtuullinen, luontoa ja ympäristöä säästävä elämäntapa merkitsee sitä, että ajattelemme myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksiä. Heinolan seurakunnan ensimmäiselle diplomikaudelle laadittu ansiokas ympäristökasvatussuunnitelma on päivitetty.

Ympäristödiplomi on työtä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Se on samalla maailmanlaajan vastuun kantamista ja tekoja niiden ihmisten hyväksi, jotka joutuvat eniten kärsimään ilmastomuutoksen seurauksista. Meille ilmastomuutos saattaa merkitä lämpimämpää kesää ja leutoja talvia, mutta maailman köyhimmillä alueilla Afrikassa ja Aasiassa tulvat ja rankkasateet sekä toisaalta kuivuus saattavat jo nyt merkitä elämän välttämättömien edellytysten katoamista. Esimerkiksi Tuvalun saarella merenpinnan nousu uhkaa viedä kuivan maan tuvalulaisten jalkojen alta. Ilmastomuutos ajaa ihmisiä liikkeelle elinkelvottomiksi muuttuneilta alueilta ja näin lisää entuudestaan vaikeata pakolaistilannetta maailmassa. Heinolan ympäristödiplomi merkitsee muutenkin globaalin vastuun kantamista kiitettävästi: lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan käytetään 3 % verotuloista.

Entisenä Heinolan maaseurakunnan pappina ja edelleen partiolippukunta Rautvuoren Vartijoiden jäsenenä minua erityisesti ilahdutti se, että Rautvuoren Metso-suojelualueelle on rauhoitettu hiljaisuuden paikka mietiskelyyn, luonnon kuunteluun, luomakunnan ja olemassaolon pohdintaan sekä rukoukseen.

Luovuttaessani kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin Heinolan seurakunnalle onnittelen sitä kiitettävästä toiminnasta elinympäristön varjelemisessa. Samalla tämä diplomi kannustakoon yhä edelleen Heinolan seurakuntaa ja seurakuntalaisia suojelemaan Luojan meille antamaa luomakuntaa.