Puhe tuomiorovasti Juha Palmin virkaanasettamismessussa 28.8.2011 Mikkelin tuomiokirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Juha.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa ja seurakuntayhtymässä on tänään juhlapäivä, kun tuomiorovasti Juha Palm asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tämä päivä on merkittävä myös Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherralla on vastuullisia tehtäviä hoidettavanaan hiippakunnassa. Tuomiokapitulin varapuheenjohtajana hän on hiippakunnassa näköalapaikalla. Piispan työtoverina hän kantaa vastuuta omaa seurakuntaa laajemmista asioista.

Hyvä Juha. Kirkkoherran viranhoito liittyy olennaisesti seurakunnan perustehtävään. Toki virkaasi kuuluu hallinnollista johtamista, tuomiorovastille ehkä enemmän kuin monille muille kirkkoherroille. Suuren työyhteisön esimiehenä tehtävä sisältää myös paljon henkilöstön johtamista. Kuitenkin perustehtävä edellyttää ennen kaikkea hengellistä johtajuutta.

Uudessa testamentissa on useita hengelliseen johtajuuteen liittyviä kuvia. Näitä ovat paimen (poimeen). Hän tuntee lauman ja ruokkii sitä. Heprealaiskirjeessä johtaja on hegemon. Hän osoittaa tien ja kulkee edellä. Pastoraalikirjeitten johtaja on episkopos. Hän katsoo päältä ja valvoo. Korinttilaiskirje käyttää johtamisen armolahjasta kuvaa perämiehestä (kypernetes). Hän ohjaa ja antaa suunnan kulkemiselle. Roomalaiskirjeen johtamiskäsite (proistamenos) piirtää kuvan etulinjassa seisovasta joukon johtajasta. Kuvien sisällöllinen rikkaus kertoo, miten monia eri osa-alueita johtamistehtäväsi sisältää.

Kirkkoherrana olet seurakuntaa varten. Olet itsekin sanonut lehtihaastattelussa, että papin ja erityisesti kirkkoherran tulee olla koko seurakunnan paimen. Pidä tästä kiinni. Seurakunta on kaikkien jäsentensä yhteisö. Heidän palvelijakseen sinut on kutsuttu. Tällainen avara kansankirkon työnäky avaa paljon mahdollisuuksia. Sen toivon täällä Mikkelissä säilyvän.

Uudessa tehtävässä ja uudella paikkakunnalla olet muutoksen edessä. Kokeneena seurakuntapappina ja tuomikapitulin asessorina sinulla on hyvät edellytykset löytää oma paikkasi ja tapasi hoitaa tuomiorovastin virkaa. Muista, että et hoida virkaa yksin. Seurakunta on sinut kutsunut ja esirukouksissa kantaa sinua. Työtoverit ja luottamushenkilöt niin omassa seurakunnassa kuin seurakuntayhtymässä ovat tukenasi. Ja ennen kaikkea Kristus, kirkon Herra, on kanssasi. Hän on johdattanut sinut tähän paikkaan ja tehtävään. Raamattu lupaa: ”Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.” (1 Tess. 5:24)

Hyvä seurakunta. Tänään Juha Palm asetetaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan tuomiorovasti Palmille annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen