Sulkavan seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Erkki Kosonen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkolliseen johtamiseen kuuluu neljä ulottuvuutta: asioiden, ihmisten ja hallinnon johtaminen sekä hengellinen johtajuus. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherraan seurakunnan johtajana kohdistuu monia erilaisia odotuksia. Kirkkoherra työ on vaativaa aikana, jolloin monenlaiset uhkakuvat, rakennemuutokset, väestö- ja ikärakenteen muutokset, taloudelliset huolet ja toiminnalliset muutospaineet kohdistuvat niin koko kirkkoon kuin yksittäiseen seurakuntaan. Niistä ei ole vältytty myöskään täällä Sulkavalla. Ristipaineissa perustehtävän kirkastaminen, yhteisön koossa pitäminen ja yksimielisyyden vaaliminen on erityisen tärkeää. Tämä odotus kohdistuu erityisesti kirkkoherraan. Seurakunnan muihin työntekijöihin verrattuna kirkkoherra katsoo kokonaisuutta. Hän huolehtii siitä, että seurakunnan tarkoitus pysyy niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin vapaaehtoisen vastuunkantajien mielessä kirkkaana.

Tiedän, Erkki, että sinä olet kuullut kirkkoherraan kohdistuvat odotukset ja ymmärrät niitä. Olet otteeltasi rauhallinen ja harkitsevainen ja kykenet avoimeen vuorovaikutukseen kohtaamiesi ihmisten kanssa. Nöyrällä mielellä otat vastaan sinulle uskotun tehtävän Sulkavan seurakunnassa. Tahdot olla kaikkien sulkavalaisten, koko seurakunnan paimen, joka etsii Jumalan tahdon mukaisesti seurakuntalaisten parasta. Siksi seurakunta on kutsunut sinut johtajakseen.

Sinulta kysytään tänään neljästi ”tahdotko”. Vastaavaa sinulta kysyttiin, kun annoit pappislupauksesi. Nyt kysymykset liittyvät kirkkoherran johtamistehtävään. Vastaukset ovat sinulle ja seurakunnalle tärkeitä. Vielä tärkeämpiä ovat silti ensimmäiseen kysymykseen sisältyvät sanat ”Jumalan avulla” ja lupausten antamista seuraava rohkaiseva kehotus ”Jumala auttakoon sinua”. Loppujen lopuksi olet sekä yksityisenä ihmisenä että kirkkoherranakin Jumalan avun ja armon varassa. Ne kantavat sinua niin omassa elämässäsi kuin seurakunnan johtajan tehtävässä.

Tämän pyhäpäivän antifoni kuuluu: ”Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” (Jes. 12:3) Kaikkien kirkkoon kohdistuvien paineiden, seurakuntaan liittyvien odotusten ja kirkkoherran kytkeytyvien toiveiden keskellä muista, että Jumalan lupaukset pitävät. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi, kykyjesi tai viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. Siksi saat iloiten hoitaa virkaasi sulkavalaisten paimenena. Voit riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä tämän seurakunnan jäsenten ja paikkakunnan asukkaiden ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksi.

Hyvä seurakunta. Tänään Erkki Kosonen asetetaan Sulkavan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Seppo Häkkinen