Muutos on sana, joka kuvaa sekä Puumalan seurakunnan että tänään virkaan asetettavan kirkkoherra Helena Castrénin elämää. Edellinen kirkkoherra, rovasti Raimo Ursin palveli täällä yli kolme vuosikymmentä. Siten kirkkoherran vaihtuminen merkitsee seurakunnalle suurta muutosta. Sen lisäksi niin kirkon kuin muun yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös Puumalan seurakunnan elämään. Tässä ei tarvitse kuin viitata vaikkapa Etelä-Savon haasteisiin väestökehityksen, kuntarakenteiden tai elinkeino- ja työllisyysnäkymien osalta. Ne koskettavat myös tätä paikkakuntaa ja täällä eläviä ihmisiä. Seurakunta elää muutosten keskellä.

Yhtä hyvin muutos koskee sinua, Helena. Aivan konkreettisesti olette puolisosi Eeron kanssa muuttaneet pääkaupunkiseudulta tänne Puumalaan ja asettuneet asumaan pappilaan. Työsi on muuttunut Helsingin diakonissalaitoksen papin tehtävästä kirkkoherran viran vastuisiin. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Millaisia eväitä seurakunta ja kirkkoherra tarvitsevat muutoksen keskellä? Ennen kaikkea seurakunnassa tarvitaan luottamusta. Siitä kasvaa avoimuus. Se puolestaan antaa rohkeuden kohdata ja ratkoa eteen tulevat kysymykset, haasteet ja ongelmat. Tästä nousee kyky ja tahto tehdä työtä ja kantaa vastuuta yhdessä. Ja se mahdollistaa muutoksessa elämisen ja muutoksessa jaksamisen. Kaiken perustana on siis luottamus. Sitä rakentamaan sinut, Helena, on kirkkoherrana kutsuttu. Kyse on luottamuksesta omiin taitoihin ja kykyihin, luottamuksesta työtovereihin ja luottamushenkilöihin, luottamuksesta seurakuntalaisiin. Kuitenkin viime kädessä kyse on luottamuksesta Jumalaan, hänen johdatukseensa ja huolenpitoonsa. Profeetta Jesaja muistuttaa: ”Hiljainen luottamus on teidän voimanne.” (Jes. 30:15)

Luottamuksen lisäksi muutoksen keskellä tarvitaan tulevaisuudenuskoa ja toivoa. Seurakunnan yhtä hyvin kuin koko kirkon tulevaisuutta ei ratkaista hengellisyyden ja maallistumisen välillä, vaan pikemminkin toivon ja kyynisyyden välillä. Kirkon ja sen työntekijöiden tehtävä ei ole voivotella maailman pahuutta tai kyynisesti päivitellä maallistumista. Meidän ei pidä joutua tappiomielialan ansaan tai antaa erilaisten ennusteiden ja tilastojen lamauttaa. Seurakunnassa tarvitaan tulevaisuudenuskoa ja toivon näköaloja.

Uhkakuvien asemesta täällä Puumalassa on nähtävä ne mahdollisuudet ja vahvuudet, joita seurakunnalla on. Seurakunnan tehtävä on luottaa Jumalan todelliseen läsnäoloon tässä maailmassa ja tuoda siitä avautuvaa toivoa ihmisille ja koko luomakunnalle. Erityisesti nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa kirkon sanomalle turvallisuudesta, luottamuksesta, toivosta ja tulevaisuudesta on kysyntää. Tällaiseksi toivon ja tulevaisuudenuskon rohkaisijaksi kirkkoherra on kutsuttu. Jeremian kirjan lupaus on rohkaiseva: ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jer. 29:11) Tästä sanomasta myös sinä, Helena, kirkkoherrana saat itse elää ja ammentaa voimaa niin työhösi kuin koko elämääsi.

Hyvä Helena. Puumalan seurakunta on kutsunut sinut tärkeään ja vastuulliseen tehtävään. Ole täällä yhteyksien luoja ja luottamuksen rakentaja. Toimi täällä tulevaisuudenuskon tuojana ja toivon julistajana. Muista samalla, että et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu.

Hyvä seurakunta. Tänään Helena Castrén asetetaan Puumalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Seppo Häkkinen