Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh. 17:21)

Tämä raamatunkohta on jae Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Se on Jeesuksen jäähyväisrukouksen kolmannesta osasta (17:20-26). Siinä Jeesus laajentaa esirukouksensa aluetta koskemaan kaikkien sukupolvien kristittyjä, siis myös tämän ajan uskovia, meitä. Jeesuksen rukouksen uudeksi keskeiseksi asiaksi tulee kristittyjen yhteys. Siinä on meille tärkeä sanoma, jota emme ole riittävän vakavasti ottaneet huomioon.

Jeesus ilmaisee, mikä on kristittyjen yhteyden, ”yhtä olemisen”, tarkoitus: ”jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut”. Kristittyjen, kirkon, seurakunnan yhteys ei ole jokin kaunis pyrkimys tai ideaali, jolla ei ole kiinnekohtaa elävään elämään. Se on kristittyjen elämän edellytys.

Erityisesti piispan tehtävänä on vaalia Kristuksen kirkon yhteyttä. Se tarkoittaa minun tehtävässäni sekä oman kirkkoni sisäisen yhteyden että kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen välisen yhteyden edistämistä. Siksi osana Savonlinnan luterilaisen seurakunnan piispantarkastusta vietämme tänään tätä ekumeenista juhlaa. Se sopii mainiosti piispantarkastuksen kokonaisuuteen.

Yhteyden edistäminen kuuluu minun tehtäviini piispana. Silti kristittyjen yhteys ei ole jokin piispojen yksinoikeus tai ekumeenisen liikkeen elitismiä tai siitä innostuneiden harrastusta. Yhteys on kristillisen kirkon, seurakunnan ja meidän kristittyjen toiminnan lähtökohta ja edellytys. Sen perusteena on Jumalan itsensä yhteys: ”niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa”.

”Maailma”, siis ihmiset eivät usko kristilliseen sanomaan, ellei Kristuksen kirkko ole yksi. Kristinuskon sanoma on se apostolinen usko, jonka olemme tässä juhlassa yhdessä tunnustaneet. Sen uskon ytimenä on se, mikä Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun jakeessa 16 sanotaan: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16) Jotta maailma uskoisi tämän sanoman, kristittyjen on oltava yhtä.

Ymmärrämmekö, kuinka vakavasta asiasta on kyse? Ellei kristillinen yhteisö, Kristuksen kirkko ole yksi, sen työ ei ole mielekästä eikä sillä ole käytännöllistä merkitystä. Kaikki mikä rikkoo ja särkee yhteyttä, merkitsee Kristuksen ruumiin, kirkon, heikkenemistä, tehtävän vaikeutumista ja sanomamme uskottavuuden vähenemistä.

Keskinäisen yhteyden vaaliminen on tärkeä tehtävämme, jos aiomme kristittyinä olla uskottavia. Meidän on ymmärrettävä, että yhteys on keskeinen osa Kristuksen kirkon olemusta. Yhtä hyvin kirkkojen ja seurakuntien johdon kuin jokaisen työntekijän ja jäsenen on vaalittava ja edistettävä yhteyttä. ”… jotta maailma uskoisi.”

Kautta kristillisen kirkon historian yhteys on ollut jännitteistä. Se on ollut ykseyttä moninaisuudessa. Oma kirkkoni yhtä vähän kuin mikään muukaan kirkkokunta tai seurakunta ei ole yhdestä kivestä muovattu monoliitti. Se on Uuden testamentin mukaan viinipuu ja oksat tai elävä ruumis, jossa on erilaisia jäseniä. Tarvitsemme rohkeutta uskaltaa kohdata toisemme, monella tapaa erilaiset ihmiset. Tarvitsemme rohkeutta rakentaa yhteyttä. Tarvitsemme keskinäistä rakkautta ja toistemme kunnioittamista. Tarvitsemme nöyryyttä. ”… jotta maailma uskoisi.”

Hyvät sisaret ja veljet. Viholliskuvien maalaaminen ja epäluulojen vahvistaminen on helppoa. Se on myös kovin inhimillistä. Sitä tapahtuu koko ajan siellä, missä kristityt elävät. Jumalan vastustaja juuri pyrkiikin hajottamaan ja särkemään yhteyttä. Mutta muurien rakentaminen ei voi olla meidän tiemme ja tapamme, jos aiomme olla uskollisia Kristukselle. Siksi olen iloinen tästä tilaisuudesta. Toivon sen samalla vahvistavan kristittyjen yhteyttä, sillä meillä ei ole vaihtoehtoja. Meidän kaikkien on syytä nöyrtyä, katsoa peiliin ja muistaa Jeesuksen rukous: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Rukoilkaamme:

Pyhä Jumala. Kiitämme kaikista ihmisistä ja yhteisöistä, jotka edistävät kirkon ykseyttä sanoin ja teoin. Auta meitä etsimään ja löytämään tapoja, joilla voimme rakentaa seurakuntaa, Kristuksen ruumista. Anna meille ymmärrystä, tahtoa ja kykyä avata mielemme ja sydämemme sisarillemme ja veljillemme, jotka käsittävät uskon toisin kuin me. Osoita meille tie aitoon ja kestävään yhteyteen ja rakkauteen. Siunaa kristittyjen ykseyspyrkimyksiä täällä Savonlinnassa. Auta täällä elävien kristittyjen olla sinun todistajiasi, jotta maailma uskoisi sinuun.

–  muiden kirkkokuntien rukousosiot

Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä (+) ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.