Tänään on Pertunmaan seurakunnassa juhlapäivä, kun kirkkoherra Tapio Lehrbäck asetetaan virkaan. Kirkkokäsikirjassa tälle päivälle on otsikko ”Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa”. Se sopii erityisen hyvin tähän tilaisuuteen. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran tehtävä on vaativa. Kirkkoherran vastuulla on seurakunnan kokonaisuus. Hän joutuu kantamaan seurakuntaan kohdistuvat odotukset ja kritiikin. Kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden ennakointi edellyttävät kirkkoherralta monenlaisia valmiuksia. Lisäksi johtajuuteen liittyvät paineet sekä viranhaltijan persoonaan ja elämään kytkeytyvät odotukset lisäävät tehtävän haasteellisuutta.

Oman lisänsä viranhoitoon tuo se, että seurakunnan johtajan tehtävä on yksinäinen virka. Monet asiat ja vastuun joutuu kantamaan yksin. Kuitenkaan kirkkoherra ei täytä omaa paikkaansa yksin tai erillään, vaan osana pertunmaalaisten ihmisten yhteisöä. Tarkoitan tässä sekä työntekijöitä, luottamushenkilöitä että seurakuntalaisia. On tärkeää, että luottamus rakentuu molempiin suuntiin. Ihanne on, että työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset voivat hyvillä mielin sanoa: siinä on meidän kirkkoherramme, ja kirkkoherra voi sanoa hyvillä mielin: tämä on meidän seurakuntamme. Tällaisen luottamuksen rakentamiseksi kannattaa nähdä vaivaa ja tehdä työtä.

Hyvä Tapio, kun sinut asetetaan Pertunmaan kirkkoherran virkaan, sinut asetetaan monenlaisten odotusten keskelle. Ne voitaisiin tiivistää tämän pyhäpäivän otsikon sanoihin. Sinulta odotetaan ennen kaikkea uskollisuutta Jumalan lahjojen hoitamisessa. Kirkkoherran tehtävässä saat laittaa käyttöön kaikki lahjasi, taitosi, tietosi ja koko persoonasi. Se on tehtävä, joka koskettaa sinua ihmisenä hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikkea sitä, mitä ihmisenä olet. Se on tehtävän antoisa puoli, mutta siihen kätkeytyy myös sen vaativuus ja raskaus.

Tämän pyhäpäivän yhdessä raamatunlukukappaleessa ovat sanat: ”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” (Sananl. 3:5-6) Muista tämä kaikkien odotusten ja paineiden keskellä. Voit turvata tehtävän antajaan. Saat luottaa, että hän osoittaa oikean tien. Et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi ja viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä ja hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu.

Hyvä seurakunta. Tänään Tapio Lehrbäck asetetaan Pertunmaan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Lehrbäckille annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen