Puhe luontokirkon ja maisemapolun käyttöönoton rukoushetkessä 3.7.2011 Mäntyharjulla

 – Herra, meidän Jumalamme!Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen,kunnian ja vallan,sillä sinä olet luonut kaiken.Kaikki, mikä on olemassa,on sinun tahdostasi luotu.(Ilm. 4:11)

Ilmestyskirja lienee koko Raamatun kauhein kirja. Se paljastaa ihmisen ja maailman synnin. Samalla Ilmestyskirja on Raamatun lohdullisin kirja. Niin voimakkaasti se esittää Jumalan suuruuden, hyvyyden ja armon.

Kuulemamme luomakunnan sunnuntain raamatunkohta Ilmestyskirjan neljännestä luvusta on näky tulevaisuudesta. Samanaikaisesti se on vahva viesti tähän aikaan ja hetkeen, jossa nyt elämme. Unohdamme helposti, miten Jumala arvioi luomaansa maailmaa: ”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää”. (1 Moos. 1:31) Luomakunta heijastaa Jumalan hyvyyttä ja olemusta. Se on hänen aikaansaannostaan ja hän rakastaa sitä. ”Kaikki, mikä on olemassa, on sinun tahdostasi luotu.” (Ilm. 4:11)

Luonnolla on perinteisesti ollut suuri merkitys suomalaisille. Olemme eläneet läheisessä vuorovaikutuksessa sen kanssa. Luonnosta saadun toimeentulon lisäksi olemme ammentaneet siitä virkistystä ja mielenrauhaa. Luonto on monille meistä myös hiljentymisen ja Luojamme kohtaamisen paikka. Kauneudessaan ja ihmeellisyydessään, mutta myös voimassaan ja mahtavuudessaan se kertoo Jumalan suuruudesta ja kunniasta. Tätä kaikkea tässä luontokirkossa voi kokea. Meidän tehtävämme on kiittää ja ylistää Jumalaa hänen luomisteostaan. Saamme myös iloita ja nauttia luonnosta ja sen monipuolisista antimista.

Kuuluisa ruotsalainen luonnontutkija ja –tieteilijä Carl von Linné luonnehti vuonna 1750 ilmestyneessä teoksessaan ”Oekonomia Naturae” Jumalan, ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta: ”Jokainen, joka tarkkailee harkiten luonnon mestariteoksia, huomaa kyllin, kuinka kaikki oliot viime kädessä liittyvät toisiinsa kahdessa päätarkoituksessaan: JUMALAN kunniassa, joka on perimmäisin ja korkein, ja Ihmisen Onnellisuudessa.”

Tässä on ilmaistu osuvalla ja kauniilla tavalla jo vuosisatoja sitten tämän luontokirkon tarkoitus. Kyse on siitä, mitä Ilmestyskirjan kohdassakin todetaan. Jumalan kunnia ja ihmisen onnellisuus. Näitä päämääriä varten maisemapolku ja luontokirkko on Mäntyharjun kirkonkylässä rakennettu.

Kesäinen Suomen luonto, Siirlahden maisemapolku ja luontokirkko ovat meille myös kutsu vastuuseen. Jumalan kunnia ja ihmisen onnellisuus ovat tehtäväksianto. Luomakunta ei ole jotakin meitä ympäröivää, jota voimme vain käyttää hyväksemme. Ympäristö on hyvän Jumalan luomakunta, elämän keskinäisten riippuvuuksien verkosto. Se on koti, jossa elämme. Sen hyvinvoinnista oma elämämme ja sen laatu riippuu. Siksi meillä on vastuu luonnosta.

Maisemapolku ja luontokirkko on meille kutsu arvioida omaa elämäntapaamme. Kristillinen kirkko on vuosisatoja korostanut, että hyvän elämän edellytykset eivät ole ensisijaisesti riippuvaisia aineellisesta kulutuksesta. Kun tietyt perustavat tarpeet on tyydytetty, todellinen elämän ilo tulee rakkaista ihmisistä ja meitä ympäröivän luomakunnan rikkaudesta. Ne kaikki ovat Jumalan suurta lahjaa. Siksi aineellisen vaurauden tavoittelussa tulee etsiä kohtuullisuutta.

Asenteiden ja elämäntavan muutos lähtee kiitollisuudesta ja kunnioituksesta. Kunnioitus saa meidät näkemään ihmisen osana luontoa, se rajoittaa ihmisen luontaista ahneutta ja suuntaa huomion vastuulliseen elämään luomakunnan jäsenenä. Kiitollisuus Jumalan hyviä lahjoja kohtaan saa meidät liikkeelle. Kiitollisuus herättää ihmisen kunnioittamaan ratkaisuissaan luonnon omaa tasapainoa sekä ylistämään Luojaa hänen lahjoistaan. Ilmestyskirjan sanoin: ”Herra, meidän Jumalamme! Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan, sillä sinä olet luonut kaiken.”

Seppo Häkkinen