Rakkaat kristityt, hyvä Pentti.

Vuosi 2011 on Lauritsalan seurakunnan juhlavuosi. Seurakunta täyttää 60 vuotta ja Lepoharjun siunauskappeli 50 vuotta. Vuoden alusta Lauritsala on saanut viidennen kirkkoherran. Tänään kirkkoherra Pentti Berg asetetaan virkaan.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan. Tämä kaikki tulee apostolin kehotuksen mukaisesti tapahtua tarmokkaasti (Room. 12:8). Johtaminen ei ole jotain itsestään hoituvaa muiden tehtävien ohessa tai jonkinlaista toisen käden touhuilua. Se on tarmokkuutta vaativaa työtä.

Johtajan tehtävän monista puolista tahdon tuoda esille erityisesti yhden. Ajatellessani tätä minulle läheistä seurakuntaa näen sen erityisesti Lauritsalan kirkkoherralle tärkeänä tehtävänä. Kirkkoherran on oltava yhteyden rakentaja ja vaalija. Tehtävään kuuluu yhteyden rakentaminen ensinnä työyhteisön sisällä työtovereiden kesken. Toiseksi siihen liittyy yhteyden vaaliminen seurakunnan ja seurakuntayhtymän eri toimijoiden välillä, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien välillä. Kolmanneksi olennaista on rakentaa yhteyttä seurakuntalaisiin, erityisesti niihin, jotka jäävät syrjään seurakunnan toiminnasta. Seurakunta on kaikkien jäsentensä seurakunta. Neljänneksi yhteyden vaaliminen merkitsee myös aktiivista yhteydenpitoa seurakunnan alueella toimiviin erilaisiin yhteisöihin, kaupunkiin, järjestöihin ja yhdistyksiin. Tämä jos mikä on tyypillistä juuri Lauritsalan seurakunnalle. Sitä on kutsuttu kanavaseurakunnaksi ja tehdasseurakunnaksi. Nimitykset ovat merkkejä seurakunnan erityisluonteesta. Hoida näitä yhteyksiä. Kirkkoherran etuoikeus on olla mukana siinä, mitä paikkakunnalla tapahtuu. Viidenneksi yhteyden vaaliminen merkitsee yhteyttä Jumalaan. Se on kaikkein olennaisinta. Se toteutuu niin yksityisessä hartauselämässä kuin seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Kirkkoherran virkaa ei voi hoitaa irrallaan jumalanpalveluselämästä.

Hyvä Pentti, ole yhteyksien luoja ja vaalija. Yhteyden rakentaminen edellä kuvaamissani merkityksissä ei ole kirkkoherralle välttämätöntä vain seurakunnan takia. Se on tärkeää myös sinulle itsellesi. Yksin ei kukaan jaksa. Tarvitset yhteyttä toisiin ihmisiin ja Jumalaan.

Elokuussa (17.8.) 1952 asetettiin virkaan Lauritsalan seurakunnan ensimmäiset vakinaiset papit, kirkkoherra Veli-Valio Kaukovaara ja kappalainen Arvi Valkonen. Silloinen Mikkelin piispa Martti Simojoki piti virkaanasettamispuheen 1 Kor. 1:30 pohjalta: ”Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.” (V. 1938 Kirkkoraamattu) Nykyinen käännös sanoo saman asian näin: ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.”

Toivon, että muistat elämässäsi ja viranhoidossasi tämän edeltäjällesi annetun Raamatun viisauden. ”Hänessä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi.” Et ole omien voimiesi, viisautesi ja taitosi varassa. Ne kaikki ovat Jumalan lahjoja sinulle. Mutta pohjimmiltaan olet sekä yksityisenä ihmisenä että kirkkoherrana Jumalan viisauden, avun ja armon varassa. Ne kantavat sinua niin omassa elämässäsi kuin seurakunnan johtajan tehtävässä. Loppujen lopuksi olennaista on se yhteys, jonka Jumala on luonut Kristuksessa meihin ihmisiin. Kristuksen edessä saat olla juuri sellainen inhimillinen ihminen kuin olet. ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette.” Sellaisena Kristus lähettää sinut rakentamaan yhteyttä tässä seurakunnassa ihmisten kesken ja Jumalaan.

Hyvä seurakunta. Tänään Pentti Berg asetetaan Lauritsalan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Seppo Häkkinen