Rakkaat kristityt, hyvä Sirkka.

Juvan seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Sirkka Pylkkänen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Se korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Kirkkoherran johtamistehtävässä on huolehdittava neljästä asiasta.

Ensinnä kirkkoherran tehtävänä on muistuttaa, miksi seurakunta on olemassa, mikä on sen olemus ja perustehtävä. Johtaja on tehtävätietoisuuden ylläpitäjä. Toiseksi kirkkoherran tehtävä on vaalia yhteyttä. Johtajan on huolehdittava organisaation rajoista. Samalla hänen on liikuttava rajan molemmilla puolin ja rakennettava yhteyttä. Kolmanneksi kirkkoherran tehtävänä on seurakunnan sisäisen eheyden ja toimivuuden säilyttäminen. Tähän liittyy vahvasti työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen. Joskus se edellyttää johtajalta kykyä irrottautua ryhmästä ja voimaa olla tarvittaessa yksin. Neljänneksi kirkkoherran tehtävänä on huolehtia päätöksenteosta. Toimivassa seurakunnassa päätöksenteko vaihtelee tilanteen mukaisesti. Johtajan vastuulla on huolehtia, että päätökset tehdään oikein ja ajallaan. Hänen on katsottava seurakunnan kokonaisetua.

Juva on pitkästä historiastaan tietoinen, juureva seurakunta, jossa on hyvät edellytykset tehdä seurakuntatyötä. Sinä, Sirkka, olet saanut vahvan luottamuksen, kun sinut on kutsuttu Juvan kirkkoherraksi. Tunnet seurakunnan jo entuudestaan. Tuomiokapitulin pappisasessorin tehtävien kautta olet hyvin perillä hiippakuntamme ja koko kirkkomme kysymyksistä. Sitä kautta olet myös verkostoitunut kirkossa ja muussa yhteiskunnassa. Näin lähtökohdat kirkkoherran viranhoitoon ovat sinulle hyvät.

Muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta. Tämän toisen paastonajan sunnuntain latinankielinen nimi on ”reminiscere”. Se merkitsee suomeksi ”muista minua”. Sanat tulevat pyhäpäivän psalmin 25 sanoista, joissa psalmintekijä rukoilee: ”Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.” (Ps. 25:6) Tätä kirkkoherra saa – ja monesti varmasti myös joutuu – pyytämään. ”Herra, muista minua.” Psalmintekijän kokemus on, että Jumala on hyvä. Hän sanoo: ”Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.” (Ps. 25:10) Tälle tielle Jumala on sinut kutsunut ja johtanut nyt palvelemaan kirkkoaan Juvan seurakunnassa. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Sirkka Pylkkänen asetetaan Juvan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Pylkkäselle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen