Puhe kirkkoherra Marjaana Härkösen virkaanasettamismessussa 3.6.2012 Punkaharjun kirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Marjaana

Punkaharjun seurakunnassa asetetaan virkaan kirkkoherra Marjaana Härkönen. Tämä päivä on erityinen monessa mielessä. Edellisen kerran kirkkoherra on asetettu Punkaharjulla virkaan kolme vuosikymmentä sitten. Siksi tänään on harvinainen juhlapäivä. Samalla on tiedossa se, että tänään asetettava kirkkoherra jäänee ilmeisesti viimeiseksi Punkaharjun kirkkoherraksi. Seurakuntatason päätökset Punkaharjun seurakunnan liittämisestä suurempaan kokonaisuuteen on jo tehty. Siksi tänään on harvinainen päivä seurakunnan historiassa, kuten koko hiippakunnan elämässä.

Mielessä on yhtä aikaa iloa ja kiitollisuutta uudesta kirkkoherrasta, mutta samalla haikeutta ja epävarmuutta seurakunnan tulevaisuudesta. Tänään on Punkaharjulla tärkeintä katsoa tulevaisuuteen. Kirkon työssä olennaisinta eivät ole hallinto tai seurakuntarakenteet. Tärkeintä on se paikallisyhteisö, joka täällä Punkaharjulla viettää jumalanpalvelusta, käyttää sakramentteja, kuulee Jumalan sanaa ja rukoilee, pyrkii elämään ja kasvamaan uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen. Tämä yhteisö tarvitsee pappia. Sitä varten sinut, Marjaana, asetetaan nyt kirkkoherran virkaan. Olet punkaharjulaisia ihmisiä varten. Ja vaikka virkasi reilun puolen vuoden kuluttua muuttuisi, Punkaharjulla tarvitaan pappia. Siksi tänään on syytä juhlaan.

Sinulla, Marjaana, on vaativa tehtävä luotsata johtajana Punkaharjun seurakunta uuteen aikakauteen. Siihen sinulla on hyvät edellytykset. Tämä paikkakunta on sinulle entuudestaan tuttu. Tunnet täkäläiset ihmiset. Olet pappina monella tavalla kokenut ja arvostettu. Sinulle on kertynyt kokemusta kirkon tehtävistä myös muualta kuin seurakunnasta. Olet palvellut tuomiokapitulissa ja aloittanut tärkeässä luottamustehtävässä kirkolliskokousedustajana. Kokemustasi, osaamistasi ja persoonaasi tarvitaan Punkaharjulla. Sitä myös arvostetaan. Sen merkkinä on se luottamus, jonka olet saanut seurakunnalta, kun se on kutsunut sinut kirkkoherrakseen. Voit rohkein mielin toimia tässä seurakunnassa pappina.

Muista, että et ole pappina ja kirkkoherrana omien kykyjesi, voimiesi ja ymmärryksesi varassa. Tämän pyhäpäivän psalmitekstissä ovat sanat:”Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.”(Ps. 95:6-7) Seurakunnan kaitsijakin on viime kädessä ylimmän kaitsijan laumassa ja hänen hoidossaan. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hänen kätensä kaitsee sinuakin. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Marjaana Härkönen asetetaan Punkaharjun seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Härköselle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen