Kirkkoherra Lea Karhisen virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Lea.

Lemin seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun pastori Lea Karhinen asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Hyvä Lea. Lemin seurakunta on osoittanut suurta luottamusta kutsuessaan sinut kirkkoherran virkaan. Jokaisen papin ja erityisesti kirkkoherran tulee muistaa, että seurakunta ei ole minua varten, vaan minä olen seurakuntaa varten. Kirkkoherra on kutsuttu koko seurakunnan palvelijaksi, kaikkien paimeneksi. Lemin seurakuntaa ajatellessani pidän tätä erityisen tärkeänä. Kirkkoherran tehtävänä on rakentaa luottamusta seurakunnassa. Pidä huolta koko seurakunnasta, siis kaikista lemiläisistä ja seurakunnan kokonaisedusta. Kirkkoherran tulee osoittautua saamansa luottamuksen arvoiseksi. Mittapuuna on kaksi asiaa: viran tehtävä ja seurakuntalaisten hyvä. Ajattele ensi sijassa sitä tehtävää, johon sinut tänään asetetaan, ja ajattele sitten seurakuntalaistesi etua, heidän ajallista ja iankaikkista hyväänsä.

Seurakunnan osoittaman luottamuksen lisäksi tärkeää on se, millainen luottamus kirkkoherralla itsellään on ja miten hän sen osoittaa. Luota rohkeasti omiin taitoihisi ja kykyihisi, sillä sinulla on hyvät edellytykset viranhoitoon tässä seurakunnassa. Rakenna luottamusta työtovereihin ja luottamushenkilöihin, huolehdi omalta osaltasi luottamuksesta seurakuntalaisiin. Sinulta, Lea, kysytään tänään neljästi ”tahdotko”. Vastaavaa sinulta kysyttiin, kun annoit pappislupauksesi. Nyt kysymykset liittyvät kirkkoherran johtamistehtävään. Vastaukset ovat sinulle ja seurakunnalle tärkeitä. Vielä tärkeämpiä ovat silti ensimmäiseen kysymykseen sisältyvät sanat ”Jumalan avulla” ja lupausten antamista seuraava rohkaiseva kehotus ”Jumala auttakoon sinua”. Ne muistuttavat kolmannesta, kaikista tärkeimmästä luottamuksesta.

Toisessa Korinttilaiskirjeessä apostoli Paavali sanoo: ”Tällaisen luottamuksen Jumalaan on Kristus saanut meissä aikaan. En tarkoita, että kykenisimme ajattelemaan mitään omin päin, mitään mikä olisi peräisin meistä itsestämme. Meidän kykymme on peräisin Jumalalta.” (2 Kor. 3:4-5). Kirkkoherrana saat tukeutua siihen, että Jumala luottaa sinuun. Hän on antanut sinulle elämän, josta tänään vietettävä syntymäpäiväsi kertoo. Hän on kutsunut sinut pappisvirkaan ja johdattanut nyt tämän seurakunnan kirkkoherraksi. Myös lahjasi, taitosi ja kykysi ovat Jumalan lahja. Kirkkoherran tehtävässä saat laittaa ne kaikki käyttöön. Se on tehtävä, joka koskettaa sinua hyvin kokonaisvaltaisesti, kaikkea sitä, mitä ihmisenä olet. Se on tehtävän antoisa puoli, mutta siihen kätkeytyy myös sen vaativuus ja raskaus. Siksi muista tämän sunnuntain antifonin lupaus: ”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen.” (Ps. 55:23).

Lea, Lemin seurakunta on kutsunut sinut tärkeään ja vastuulliseen tehtävään. Se on luottamuksen osoitus. Samoin osoita sinä luottamusta seurakuntaa, työtovereita, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia kohtaan. Ja ennen kaikkea muista, että Jumala luottaa sinuun ja sinä saat luottaa häneen. Suomenkielessä luottaa-verbi on alun perin tarkoittanut nojaamista ja turvautumista. Se siis merkitsee, että kirkkoherrana et ole omalla asiallasi etkä omien voimiesi, kykyjesi tai viisautesi varassa. Olet Jumalan tehtävässä. Hän varustaa siihen virkaan, johon hän kutsuu. Häneen saat nojata ja turvautua.

Hyvä seurakunta. Tänään Lea Karhinen asetetaan Lemin seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Karhiselle annettavan valtakirjan.