Rakkaat kristityt, hyvä Juha.

Haminan seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun teologian tohtori, lääninrovasti Juha Tanska asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Nykyaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta. Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Siitä muistuttaa tässä Marian kirkossa yksi yksityiskohta, kirkon itäpäädyn vihkiristi.

Tämä kirkko rakennettiin 1300-luvulla. Myöhemmät muutostyöt ja korjaukset ovat rikkoneet keskiaikaiset rakenteet. Tulipalot ovat tärvelleet kirkon sisustuksen ja seinämaalaukset. Viholliset ovat ryöstäneet sitä kirkon esineistöä, jota uskonpuhdistuksen ajalla kruunun miehiltä säästyi. Kirkko on kokenut monia muutoksia. Jotain alkuperäistä on silti säilynyt. Kirkon itäpäädyssä näkyy edelleen vihkiristi. Risti kestää aikojen muutokset. Se muistuttaa kirkkoherraa kirkon perustehtävästä.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sinut on kutsuttu kaikkien haminalaisten, miehikkäläläisten ja virolahtelaisten kirkkoherraksi. Tähän sinulla on persoonasi, kokemuksesi ja elämänhistoriasi vuoksi hyvät lähtökohdat. Tunnet tämän seurakunnan entuudestaan, olet työskennellyt Vehkalahden seurakunnassa, olet täältä lähtöisin ja nyt palaat juurillesi.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Lisäksi lääninrovastina vastuuseesi kuuluu rovastikunnan yhteisiä tehtäviä. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä hoidat virkaasi Haminan seurakunnan kirkkoherrana ja Kotkan rovastikunnan lääninrovastina.

Johtamiseen liittyy paljon tekemistä, mutta tärkeää siinä on myös oleminen. Onpa jopa sanottu, että johtaminen ei ole ensisijaisesti tekemistä, vaan olemista. Johtajan tehtävänä on näkyä, erottua ja edustaa sitä yhteisöä, jonka palveluksessa on. Tämä erilaisuus merkitsee aina myös yksinäisyyttä. Se on osa johtajuutta. Tehtävään kuuluu yksinäisyyden hyväksyminen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Tämän sunnuntain raamatunkohdissa on kaksi erityisen rohkaisevaa lupausta. Kun Mooses kamppaili oman johtamiskutsumuksensa kanssa, hän sai Jumalalta kehotuksen: ”Mene nyt, minä olen sinun kanssani kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.” (2. Moos. 4:12). Apostoli Paavali puolestaan arvioi Hengen palveluvirkaa ja toteaa: ”Meidän kykymme on saatu Jumalalta.” (2. Kor. 3:5b).

Hyvä Juha, elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan läsnäolon, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua ja läheisiäsi nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Juha Tanska asetetaan Haminan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Tanskalle annettavan viranhoitomääräyksen.