Kirkkoherra Juha Eklundin virkaanasettamismessu

Rakkaat kristityt, hyvä Juha.

Sammonlahden seurakunnassa on tänään erityinen juhlapäivä, kun kirkkoherra Juha Eklund asetetaan virkaan. Juhlapäivän merkitystä korostaa se, että tänään virkaansa asetettava on seurakunnan historiassa vasta toinen kirkkoherra. Kyse ei siis ole jokapäiväisestä tai jokavuotisesta tapahtumasta, vaan merkittävästä hetkestä seurakunnan elämässä.

Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Nuorena, vajaan kolmen vuosikymmenen ikäisenä seurakuntana Sammonlahti on oikeastaan koko ajan elänyt seurakuntaelämän muotoutumisen aikaa. Tulevaisuudessa muutokset jatkuvat kirkossamme.

Muutosaika korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Siksi kirkkoherran on tarpeen erityisesti pitää huolta kahdesta asiasta. Ensinnä johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta seurakunnassa. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Sammonlahden kirkon nimenä on ”Virvoittavien vetten tykö”. Se on samalla kirkkoherralle muistutus. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että evankeliumin virvoittavat vedet virtaavat avoimina ja raikkaina tässä seurakunnassa.

Toiseksi hyvä johtaja lähtee liikkeelle ihmisistä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta. Sammonlahden seurakunnan alkuvaiheista yksi pieni tapahtuma kertoo jotain olennaista. Joukko seurakuntalaisia ja työntekijöitä lähti kysymään seurakuntalaisilta, mitä uudelta seurakunnalta odotetaan ja mitä seurakunta on. Keski-ikäinen mies kapakan ovella ilmaisi asian: ”Seurakunta on siellä, missä joku uskaltaa katsoa minua silmiin.”

Sinut, Juha, on kutsuttu koko seurakunnan papiksi, sammonlahtelaisten kirkkoherraksi. Sinut on kutsuttu kirkkoherraksi tekemään työtä, että ihmiset löytäisivät tien virvoittavien vetten tykö, evankeliumin äärelle, Kristuksen luokse. Siellä missä Kristus kohdataan, uskalletaan katsoa toista ihmistä silmiin.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Lisäksi seurakuntayhtymässä kirkkoherran vastuuseen kuuluu yhteisiä tehtäviä. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä hoidat virkaasi Sammonlahden seurakunnan kirkkoherrana.

Johtamiseen liittyy paljon tekemistä, mutta tärkeää siinä on myös oleminen. Onpa jopa sanottu, että johtaminen ei ole ensisijaisesti tekemistä, vaan olemista. Johtajan tehtävänä on näkyä, erottua ja edustaa sitä yhteisöä, jonka palveluksessa on. Tämä erilaisuus merkitsee aina myös yksinäisyyttä. Se on osa johtajuutta. Tehtävään kuuluu yksinäisyyden hyväksyminen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua ja läheisiäsi nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Juha Eklund asetetaan Sammonlahden seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Eklundille annettavan viranhoitomääräyksen.