Jeesus sanoo:

»Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä menen.»

Tuomas sanoi hänelle: »Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?» Jeesus vastasi: »Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.» (Joh.14:1–6)

Karhulan sairaalassa on monenlaisia huoneita. Niitä kaikkia yhdistää se, että niissä toimitaan potilaan, yhden ihmisen parhaaksi. On vastaanotto ja poliklinikka, jossa selvitetään, mihin potilas tulee johdattaa. On leikkaussali, jossa kirurgit tekevät suurta ammattitaitoa vaativaa työtään. On potilashuone, jossa odotetaan diagnoosia, hyvää sanaa tai pelätään tietoa parantumattomasta sairaudesta. On toimenpidehuone, jossa hoidon eri vaiheissa potilas kohtaa lääkärinsä, hoitajansa, toisen ihmisen. On kuntoutushuone, jossa autetaan palaamaan mahdollisimman normaaliin elämään. On kanttiini, johon joskus poiketaan kahville työtoverin tai ystävän kanssa, joskus vain omien ajatusten kanssa. On kappeli, jossa saatetaan häntä, jonka elämä on päättynyt. Kaikkia näitä ja monenlaisia muitakin huoneita yhdistää se, että kaikissa toimitaan ihmisen parhaaksi. Tämä on teidän kaikkien sairaalassa työskentelevien päämäärä. Siinä te saatte toimia Jumalan työtoverina: Jumala auttaa sairasta ihmistä teidän, ammattitaitoisen henkilökunnan kautta.

Tänään siunataan Karhulan sairaalan uudistettu kappeli käyttöön. Kappelia käytetään silloin, kun omaiset haluavat nähdä läheisensä kuoleman jälkeen tai haluavat viettää hartaushetken vainajan luona. Kappelia voidaan käyttää myös hautaan siunaamiseen. Uudistetun kappelin käyttöön siunaaminen on tärkeää: kaunis tila kunnioittaa vainajaa ja hänen läheisiään. Kappelilla sairaalan lukuisten huoneiden joukossa onkin tärkeä viesti. Sairaalan kappeli kertoo ihmisen arvosta Jumalan luomana. Ihminen on arvokas vielä kuoltuaankin. Sairaalan kappeli kertoo myös kokonaisvaltaisesta hoidosta, joka ulottuu kuolemaan asti. Tällaista kokonaisvaltaisen hoidon merkitystä ei voi liikaa korostaa: ihminen tarvitsee hyvää ruumiin ja sielun hoitoa. Sairaanakin ihminen on Jumalan kämmenellä. Tässä on sairaalasielunhoidon merkitys. Sairaalapappi tuo viestiä rakastavasta Jumalasta sinne, missä ihminen on haavoittunut, sairas, kärsivä, kuoleva. Juuri siellä on tärkeä kirkon olla läsnä! Sairauden keskellä ja kuoleman lähellä sielunhoidon tärkeys korostuu.

Kuulemassamme evankeliumissa Jeesus lupaa: "Minun Isäni kodissa on monta huonetta." Tämä sairaalan kappeli muistuttaa siitä huoneesta, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijan. Tässä kappelissa julistetaan evankeliumia siitä todellisuudesta, joka ylittää kuoleman rajan. Vainajaa hautaan siunattaessa tai jäähyväisiä kuolleelle jätettäessä kappeli viestittää Jeesuksen lupauksesta: ”Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.”

Kappeli on sairaalassa ajan ja ikuisuuden kohtauspaikka. Saattohartaus ja jäähyväisten jättäminen vainajalle kertovat ihmiselämän rajallisuudesta. Siunaustilaisuudessa arkun ääressä tulee näkyvästi esille tosiasia, kuinka lyhyt on ihmisen elämä. Psalmin sanoin: ”Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle, elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki.” (Ps. 39:6) Samalla tässä kappelissa julistetaan, ettei kaikki pääty kuolemaan. Ihminen on ikuisuusolento. Kuolema on kuin portti toisenlaiseen todellisuuteen. Meillä on huone taivaan kodissa. Ja kun kyselemme opetuslasten tavoin, miten sinne päästään, Jeesus vastaa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Tämä on lohdullinen sanoma. Taivaan huoneeseen päästään armosta, Jeesuksen Kristuksen pelastusteon tähden. Katoavaisuuden ja kuoleman todellisuuden keskellä meille jää toivo ylösnousemuksesta ja rakkaiden jälleennäkemisestä.

Tänään otetaan kirkollista tapaa noudattaen uudistettu Karhulan sairaalan kappeli käyttöön Jumalan sanalla ja rukouksella. Pyyntömme on, että tämä kappeli voisi toimia rauhan, lohdutuksen ja toivon paikkana.