Puhe jatkosodan 70-vuotismuistojuhlan kenttähartaudessa 11.6.2011 Lappeenrannassa

Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.(Jes. 26:3-4)

Jatkosodan 70-vuotismuistojuhlaa vietetään Lappeenrannan Rakuunamäellä Adolf Ehrnroothin aukiolla. Heti jatkosodan alussa majuri Ehrnrooth haavoittui vaikeasti Tyrjän taistelussa. Hän kertoo, että kun hän raahautui lähimpään suojaan, hän siinä tajunnan ja hämärän rajamailla muisti äitinsä laulamaa lasten virttä ”Ystävä sä lapsien”. Hänen äitinsä kielellä sen yksi säe kuuluu: ”Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar, lyckan får.” Suomeksi laulamme: ”Onni täällä vaihtelee, taivaan Isä suojelee.”

Tämä jatkosodan tapahtuma jalkaväenkenraali Ehrnroothin elämässä kuvastaa osuvalla tavalla veteraanisukupolven arvoja ja henkeä. Perimmäisenä turvana on kaikissa vaiheissa luottamus Jumalaan. Kun sodan ja jälleenrakennuksen sukupolvien perintöä arvioidaan, on tämä muistettava. Tämä johtoajatus kirjattiin muun muassa Aseveliliiton johtaviin periaatteisiin. Niiden kahdeksannessa kohdassa sanotaan: ”Luottamus Jumalaan, joka on johdattanut kansamme läpi ylivoimaisten vaikeuksien, on tulevaisuudenuskomme luja perusta.” Vaikka liitto sodan jälkeen jouduttiin lakkauttamaan, periaate jäi elämään veteraanisukupolvien elämänarvona. Yhtenä konkreettisena merkkinä siitä on tämä kenttähartaus osana jatkosodan 70-vuotismuistojuhlaa.

Veteraanisukupolvien perintöä me emme saa hukata. Yksilölle on kohtalokasta, jos nämä monella tavalla koetellut elämänarvot hylätään. Rakkaus lähimmäiseen ja isänmaahan, velvollisuudentunto ja rehellisyys, luottamus ja yksimielisyys. Tässä on joitakin niistä arvoista, joita me nykyisin tarvitsemme yhtä paljon kuin sodan vuosina tai jälleenrakennuksen aikana. Siksi on tarpeen muistaa Raamatun lupaus:Sille, jonka mieli on luja ja vakaa, sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun.Kyse on juuri siitä, mitä lasten virressä lauletaan. Vaikka onni ja epäonni vaihtelevat elämässä, taivaan Isä suojelee.

Me emme saa kadottaa veteraanisukupolvien perintöä myöskään yhteisen tulevaisuutemme vuoksi. Kansana meillä ei ole siihen yksinkertaisesti varaa. Siksi on olennaista muistaa menneitä kansamme vaiheita, myös sodan vaikeita vuosia. Samoin on tärkeää muistaa heitä, jotka ovat toimineet ja taistelleet isänmaamme puolesta. Kiitollisin mielin tänään ajattelemme veteraanisukupolvien miehiä ja naisia. Lapsillemme ja lapsenlapsillemme on opetettava ja välitettävä heidän elämänarvonsa siitä, että kaveria ei jätetä ja että yhteinen etu on omaa etuani edellä.

Keskeisintä on muistaa Raamatun sana ja toimia sen mukaan:Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.Tässä on ilmaistu kansamme tulevaisuudenuskon perusta. Perimmäinen turvamme on Jumala. Hänen varassaan me olemme kulkeneet tähän päivään. Häneen luottaen me kuljemme kohti tulevaisuutta.Herrassa on turva, Herra on ikuinen kallio.

Seppo Häkkinen