”Kansanopisto ei ole koulu sanan tavallisessa merkityksessä. Siinä ei panna pääpainoa tietojen jakamiseen eikä jonkun määrätyn oppijakson läpikäymiseen, vaan sen tärkeimpänä tehtävänä on siveellisen luonteen kehittäminen ja kasvattaminen nuorisossa sekä kestävän, elämässä hedelmää voittavan harrastuksen herättäminen – kansanopisto on laajemmalti käsittäen koulu elämää varten.” (Laatokan Karjalasta Punkaharjulle. Itä-Karjalan Kansanopiston 75-vuotisjuhlakirja. 1981. Sivu 49.)

Näin kuvasi Itä-Karjalan Kansanopiston johtaja Uuno Karttunen kansanopiston tehtävää ja merkitystä opiston ensimmäisen lukuvuoden avajaispuheessaan 4.11.1906 Impilahden Viipulanniemessä. ”Kansanopisto on laajemmalti käsittäen koulu elämää varten.” Tämän ajattelun taustalla ovat kansanopistoliikkeen perustajan Nikolai Frederik Severi Grundtvigin näkemykset. Hänen mukaansa olennaista kansanopistoliikkeelle oli kasvatuksesta ja oppimisesta tuleva sivistys. Se saavutetaan ”elämänkoulussa”, jossa oppimisella ja ympäristöllä on merkittävä yhteys. Tällaiseen kokonaisvaltaiseen oppimisnäkemykseen kuuluu luontevana osana kansanopistoille tyypillinen internaattipedagogiikka. Se perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jota ei voi lukea kirjoista. Internaattipedagogiikka on yhdessä elämistä, yhdessä kasvamista ja yhdessä oppimista arkipäivän elämässä.

Tänään Itä-Karjalan Kansanopistossa on juhlapäivä, kun uusi asuntola-opetustilarakennus vihitään käyttöön. Se vahvistaa konkreettisesti kansanopiston perusajatusta internaattipedagogiikasta. Asuminen opistolla yhdessä toisten kanssa on osa elämänkoulua ja kokonaisvaltaista oppimista. Uudisrakennus on myös vahva toivon ja tulevaisuudenuskon merkki. Monet kansanopistot ovat joutuneet viime vuosina taloudellisesti lujille. Uuden rakentamiseen ei ole ollut mahdollisuuksia. Punkaharjulla on tänään siis syytä kiitokseen.

Kiitollisuus täyttää mielen kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat tavalla tai toisella myötävaikuttaneet tämän rakennuksen aikaansaamiseen. Samalla kiitämme kaikkivaltiasta Jumalaa, jolta kaikki hyvä loppujen lopuksi tulee.

Hyvät juhlavieraat. ”Kansanopisto on laajemmalti käsittäen koulu elämää varten.” Tämän uuden asuntola-opetustilarakennuksen – kuten koko kansanopiston – tarkoitus on palvella opiskelussa elämää varten. Täällä yhdessä eläen, ollen ja oppien voi kasvaa ihmisenä. Paavalin kehotukset roomalaisille ovat hyvä ohjenuora: ”Olkoon rakkaus vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.”

Luterilaisen kirkon virsikirjassa on Grundtvigin muokkaama vanha helluntaivirsi, jossa pyydetään: ”Oi Henki, rakkaudella sydämemme kylmät liikuta, että ilomielin me matkallamme aina palvelemme toisiamme. Auta, Herra!” (446:3) Tällaista rakkauden ja palvelun henkeä pyydämme ja rukoilemme Itä-Karjalan Kansanopistolle ja tässä rakennuksessa asuville.