Arvoisa opetusneuvos Pentti Tapio, hyvät läsnäolijat.

"Milloin työ herkiitte juoksemasta nuihen poikien perästä ja ruppeette oikeeks papiks?" Näin sai pastori Pentti Tapio kuulla savolaismummolta, mutta ei herennyt poikatyöstä. Siitä tuli hänen elämäntehtävänsä.

Opetusneuvos Pentti Tapio, Iso-Parta, tunnetaan poikien pappina ja poikatyön kehittäjänä. Poikien Keskuksen työntekijänä ja pitkäaikaisena toiminnanjohtajana, Joka Poika -lehden päätoimittajana ja Partaharjun leirikylän johtajana hän on kyntänyt syvän vaon kristillisen kasvatuksen saralla.

Pentti Tapio kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vaikuttajien joukkoon sekä suomalaisen poikatyön suurten persoonien sarjaan. Hän on toiminut merkittävällä tavalla myös sotaveteraanityössä.

Poikatyön historia on esimerkki siitä, kuinka yhteiselle asialle syttyminen, innostus ja näky sekä näihin liittyvä uskollinen sitoutuminen saa paljon aikaan. Pieksämäellä sijaitseva Partaharjun toimintakeskus on osoitus kaikesta tästä. Lähes seitsemän vuosikymmenen aikana Partaharjun leireille, kursseille ja tapahtumiin on osallistunut arviolta liki 200 000 ihmistä. Partaharjusta on muodostunut kirkollisen varhaisnuorisotyön keskuspaikka.

Pentti Tapio on todennut osuvasti Partaharjun merkityksestä tuhansille pojille ja tytöille: "Tärkeintä kaikilla leireillä, kursseilla ja opistossa on Partaharjun hengen aistiminen ja oppiminen. Se merkitsee elämistä sovinnossa itsensä, lähimmäisten, luonnon ja Jumalan kanssa meille annetussa kauniissa isämaassa."

Itse kuulun siihen lukuisten poikien joukkoon, jotka ovat saaneet elämän eväitä poikakerhosta, retkiltä ja leireiltä. Olen kiitollinen siitä yhteydestä ja ystävyydestä, jota olen saanut Pentti Tapion kanssa elää todeksi. Tunnen itseni etuoikeutetuksi siksi, että tänään saan olla luovuttamassa tämän juuri ilmestyneen kirjan sen päähenkilölle Pentti Tapiolle ja että se tapahtuu juuri täällä Partaharjulla.

Viimeinen leiri-ilta päättyy perinteisesti Partaharjulla valaistuun ristiin ja ulkotulien ketjuun Salvosjärven rannalla. Minulle jotain syvästi koskettavaa on ollut siinä, että juuri Pentti Tapio on lausunut Herran siunauksen meille leiriläisille. Siinä on liitytty traditioon, jonka toivon niin Partaharjulla kuin kirkon varhaisnuorisotyössä säilyvän sukupolvelta toiselle: Jumalan siunauksen välittäminen.

Iso-Parta ja Partaharju ovat juhlakirjan ansainneet. Se on historiikki yhdestä 1900-luvun merkittävimmästä nuorisotyön ja erityisesti poikatyön kehittäjästä ja vaikuttajasta. Samalla kirja avaa laajasti Partaharjun suurta merkitystä suomalaiselle lapsi- ja nuorisotyölle. Samalla siihen on talletettu kappale maamme kirkollisen poikatyön historiaa.

Toivon tämän kirjan kannustavan edelleen toimintaan poikien parissa. Parhaimmat kiitokset juhlakirjan kirjoittajille Harri Raittiille ja Paula Raittiille sekä kaikille juhlakirjahankkeeseen osallistuneille. Kiitos kirjan julkaisijoille Suomen Poikien ja Tyttöjen keskukselle sekä Suomen Sotaveteraaniliitolle ja kustantajalle LK-Kirjoille / Lasten Keskukselle.

Ennen kaikkea lausun parhaimmat kiitokset opetusneuvos Pentti Tapiolle siitä elämäntehtävästä, jonka olet uskollisena Jumalan kutsulle tehnyt. Onneksi et uskonut savolaismummoa, vaan olet juossut poikien, isojen ja pienten, nuorten ja vanhojen, perässä, edessä ja keskellä läpi elämäsi.

Seppo Häkkinen