Puhe kirkkoherra Arto Marttisen virkaanasettamismessussa 14.8.2011 Tainionkosken kirkossa Imatralla

Rakkaat kristityt, hyvä Arto.

Imatran seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Arto Marttinen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Hyvä Arto. Olet Imatran seurakunnan kahdeksas kirkkoherra. Seurakunta on sinulle monella tavalla läheinen. Olet syntynyt ja kasvanut tässä seurakunnassa. Olet myös palvellut pappina Imatran seurakunnassa 18 vuoden ajan. Kirkkoherran tehtävätkin ovat jo tulleet tutuiksi, kun viransijaisena olet hoitanut tätä virkaa. Yhtäältä siis tiedät hyvin, millaisessa seurakunnassa ja virassa toimit. Toisaalta olet aloittamassa kirkkoherrana tilanteessa, jossa seurakunnalla on takanaan sitä jakanut ja haavoittanut kriisivaihe. Oletkin kuvannut lehtihaastattelussa Imatran seurakunnan eläneen pari vuotta jonkinlaisessa välitilassa, josta nyt on lähdettävä eteenpäin. Tällaisessa tilanteessa johtajalta odotetaan paljon.

Raamatussa Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan, kuinka Jumala puhuu Mooseksen jälkeen johtajaksi valitulle Joosualle: ”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’ ” (Joos. 1:9) Sanapari ”rohkea ja luja” toistuu Jumalan puheessa monta kertaa. Tämä on hyvä evästys sinulle, Arto, ottaessasi vastaan Imatran seurakunnan kirkkoherran viran.

”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu.” Rohkeus ei tarkoita yltiöpäisyyttä eikä lujuus kovuutta. Sen sijaan rohkeus merkitsee määrätietoisuutta ja pelottomuutta pitää esillä seurakunnan perustehtävää. Rohkeus on myös katsomista eteenpäin tulevaisuuteen ja siihen sisältyviin mahdollisuuksiin. Omasta työkokemuksestani Imatran seurakunnassa tiedän, että tässä seurakunnassa on paljon hyvää. Siksi ole kirkkoherrana rohkea etsimään vahvuuksia ja rakentamaan niille tämän ajan seurakuntaelämää. Rakenna luottamusta seurakunnassa, kannusta työtovereita ja seurakuntalaisia yhteistyöhön, etsi yhteyttä niin seurakunnan sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Lujuus tarkoittaa kykyä kaikkien paineiden ja odotusten keskellä keskittyä olennaiseen. Siihen liittyy kestävyys kohdata kirkkoon ja kirkkoherraan kohdistuva arviointi ja arvostelu. Toisinaan se on oikeutettua, toisinaan kohtuutonta, joka vain kuuluu johtajan osaan. Lujuus merkitsee oikean suunnan osoittamista ja suunnassa pysymistä, kun kirkkoon kohdistuu nykyajan aatevirtauksia ja monenlaisia muutospaineita. Lujuus on myös asioihin tarttumista ja puuttumista, silloinkin kun ne ehkä mielellään lakaisisi maton alle tai kun ne tuntuvat vastenmielisiltä ja vaikeilta. Lujuus on oikeudenmukaisuutta ja vastuuntuntoa.

”Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu”, kuuluu kehotus. Mutta sitä seuraa myös lupaus: ”Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.”

Kirkkoherran viranhoidossa et ole yksin. Tarvitset työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä. Imatran seurakunnan nykytilanteessa ja tulevaisuudessa yhteisten päämäärien puolesta työskenteleminen on erityisen tärkeää. Yhteistyö on perusedellytys koko tulevaisuudelle. Tarvitset myös seurakuntalaisten luottamuksen. Heidän esirukouksensa kantavat sinua. Ja ennen kaikkea muista Jumalan oma lupaus: ”Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.” Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan avun varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Arto Marttinen asetetaan Imatran seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Marttiselle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen