Puhe kirkkoherra Päivi Sipposen virkaanasettamismessussa 4.12.2011 Elimäen kirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Päivi.

Elimäen seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Päivi Sipponen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään evästää viisaalla tavalla yksi tämän toisen adventtisunnuntain raamatunkohdista. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan: ”Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” (1 Piet. 1:13)

Ensinnä kirkkoherran on elettävä tässä ajassa, seurattava aktiivisesti maailman menoa ja yhteiskunnan muutosta ja pitää yllä valmiutta uudistua. Hänen on herkällä korvalla kuulosteltava, mitä ihmisille täällä Elimäellä kuuluu ja mitä he tarvitsevat. Sitä merkitsee, että on vyöttäydyttävä ja oltava raitis. Kirkkoherran johtamistehtävään kuuluu ennakoida, katsoa muita kauemmas, olla valmis toimimaan.

Toiseksi ”pitäkää ajatuksenne kirkkaina”. Seurakunnan johtamiseen liittyvät odotukset ovat viime vuosikymmeniä kasvaneet. Tämä koskee niin henkilöiden ja asioiden kuin hallinnonkin johtamista. Myös kirkkoherran hengellinen johtajuus on korostunut yhä sekavammaksi muuttuvassa arvojen ja uskomusten maailmassa. Kaikkien odotusten, muutosten ja paineiden keskellä on pidettävä ajatukset kirkkaina. Se merkitsee seurakunnan perustehtävän korostamista ja muistamista. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta.

Kolmanneksi ”pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä”. Tätä sanomaa kirkkoherra on kutsuttu välittämään. Samalla hän saa luottaa siihen itse. Kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta. Sen sinä, Päivi, olet saanut, kun Elimäen seurakunta on kutsunut sinut kirkkoherrakseen. Ennen kaikkea muista, että saat panna täyden toivon Jumalan armoon, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Päivi Sipponen asetetaan Elimäen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Sipposelle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen