Kaste kutsuu ylösnousseen seuraajaksi

Vanhastaan pääsiäisaika on ollut kasteaikaa. Varhaiskirkossa useimmat uudet seurakuntalaiset kastettiin pääsiäisyönä. Tähän sisältyy syvä vertauskuva: kaste siirtää ihmisen synnin ja kuoleman vallasta iankaikkisen elämän perilliseksi. Kaste kertoo pääsiäisen sanomaa. Kuolema ja pimeys väistyvät, uusi elämä alkaa.

Kristitty liittyy pääsiäisen sanomaan kasteensa välityksellä. Kastetoimituksen rukouksessa pyydetään, että kastettu "oppisi tuntemaan Vapahtajan kuoleman ja ylösnousemuksen voiman, joka on läsnä jo kasteessa.”

Taustalla on vahva raamatullinen opetus. ”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.” (Room. 6:3-4)

* * *

Kasteen tarkoitus, voima ja vaikutus on ihmisen pelastaminen. Se on Jumalan teko, jonka kautta Hän antaa kastetulle osallisuuden Jeesuksen ristiin ja ylösnousemukseen. Pääsiäisen riemullisesta sanomasta tulee totta kastetun elämässä.

Pyhä Henki lahjoittaa uskon, jolla kastettu voi tarttua kasteen lahjaan. Jumalan tekona kaste on ainutkertainen. Seuraava kasteen veroinen tapahtuma ihmisen elämässä on vasta ylösnousemus kuolleista.

Kirkkomme, kuten kaikkien kristillisen kirkkojen, opetuksen mukaan kaste lahjoittaa pelastuksen. Siksi kasteen merkitystä on pidettävä jatkuvasti esillä. Vanhempia on rohkaistava tuomaan lapsiaan kasteelle. Kastamattomia on kutsuttava kirkon yhteyteen.

Kaste lahjoittaa meille enemmän kuin ymmärrämme. ”Läpi elämän ja kuolemankin lupauksen kaste meidät kantaa.” (Virsi 217:5)

* * *

Kasteeseen sisältyy lahjan ohella velvoitus. Kastetun tulee kilvoitella elämässään Kristusta seuraten ja luottaa yksin Häneen.

Pääsiäisaikana on hyvä muistaa omaa kastettaan ja kiittää siitä. Erityisesti pääsiäisyönä voi yhtyä apostoliseen uskontunnustukseen ja ilmaista tahtovansa Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässään.

Pääsiäinen kutsuu ottamaan kasteen todesta. Kaste rohkaisee seuraamaan ylösnoussutta Kristusta.

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa