Kolumni Sana-lehdessä 9.6.2011

Pieni uskontunnustus

Kieleemme ilmestyivät 1970-luvulla lyhenteet ”jaa.” ja ”eaa.”, jotka luetaan ”jälkeen ajanlaskun alun” tai ”ennen ajanlaskun alkua”. Niillä on haluttu korvata lyhenteet ”jKr.” ja ”eKr.”, jotka tarkoittavat vuotta kristillisen ajanlaskun alusta alkaen tai sitä ennen.

Uudet lyhenteet ovat yleistyneet muun muassa eräissä sanomalehdissä. Usein niihin liittyy halu kieltää uskonnon merkitys.

Suorastaan surkuhupaisaa oli lukea hiljaisella viikolla Helsingin Sanomissa Jeesusta käsittelevää artikkelia, jossa aikamääreet oli merkitty ”eaa.” ja ”jaa.”. Ajanlaskun määräävästä henkilöstä kertovassa kirjoituksessa ei kirjoittaja halunnut viitata häneen, josta ajanlasku alkoi!

Länsimaisen ajanlaskun alku on liitetty Kristuksen syntymään. Sitä tosiasiaa ei muuta se, että perinteinen lyhenne hylätään. Sen sijaan se on oman kulttuurihistorian vesittämistä ja piilottamista.

Samantapainen ilmiö on viime vuosina yleistynyt tapa kirjoittaa Jumala pienellä alkukirjaimella silloinkin, kun on kyse kristinuskon Jumalasta. Näin kirjoittaja haluaa ilmaista, että ei usko Jumalaan.

Jumalan kirjoittaminen pienellä on tarpeeton mielenosoitus. Kieliopin mukaan Jumala kirjoitetaan isolla puhuttaessa kristinuskon, juutalaisten ja islamin jumalasta. Jumalaa ja Kristusta tarkoittavat muutkin sanat kirjoitetaan usein isolla, kuten esimerkiksi Vapahtaja.

Eri uskontojen jumalilla on lisäksi mitä moninaisimpia nimiä: Allah, Shiva, Zeus, muinaissuomalaisten ylijumala Ukko. Erisniminä nekin kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, miksei myös kristinuskon Jumala?

Uskoaan voi tunnustaa tai uskon voi kieltää monella tavalla. Joku kirjoittaa ajanlaskun määreet Kristusta mainitsematta ja Jumalan pienellä alkukirjaimella. Toinen käyttää perinteisiä lyhenteitä ja kirjoittaa Jumalan isolla kirjaimella.

Katekismuksen mukaan se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän jumalamme. Jokainen ihminen osoittaa ratkaisuillaan, kielenkäytöllään ja valinnoillaan, mihin uskoo.

Minulle ajanlaskun lyhenteet ja Jumalan kirjoittaminen isolla alkukirjaimella eivät ole vain kulttuurihistoriaa tai oikeakielisyyttä. Ne ovat pieni uskontunnustus.

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa