Lähetys kirkon elinehto

Länsimaiden maallistuminen, moniuskontoistuminen sekä monien kirkkojen laskevat jäsenmäärät ovat johtaneet arvioihin Euroopasta kristinuskon hautausmaana. Onko tämä maanosamme tulevaisuus?

On helppo tunnistaa ne monet tekijät, jotka johtavat kirkkojen näivettymiseen. Silti vastaukseni kysymykseen on kielteinen, tosin yhdellä ehdolla. Kristinuskolla ja kirkoilla on Euroopassa tulevaisuus, jos ne löytävät uudelleen selkeän missionaarisen identiteetin ja lähetystehtävän.

Lähetystyö ei ole vain yksi työmuoto muiden joukossa, vaan kyseessä on kristillisen seurakunnan keskeisin ja tärkein tehtävä. Lähetys kuuluu kirkon olemukseen. Kirkko on missionaarinen, sen elämä on lähetettynä olemista. Kristuksen kutsumina ja valtuuttamina hänen seuraajansa vievät todistusta Herrastaan kaikkeen maailmaan.

Kirkon tehtävään kuuluvat sekä tien avaaminen iankaikkiseen elämään että lähimmäisten palveleminen kaikkialla maailmassa. Näin lähetys on kokonaisvaltaista. Jumala kutsuu kirkkonsa jäsenet palvelemaan sanoin ja teoin. Juuri tässä oli ensimmäisten seurakuntien vetovoima: jokainen kristitty on Kristuksen todistaja.

Evankeliumi on vietävä sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. Tehtävä ulottuu myös sinne, missä Kristusta ei enää tunneta. Lähetystehtävä alkaa kotiovelta. Kristuksesta todistusta tarvitaan yhä lähempänä, onhan maassamme 900 000 mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumatonta ihmistä.

Loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä. He olivat vieraiden kansojen edustajia, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan Jeesus-lapselle. Tämä osoittaa, että Kristus on tullut kaikille ja kaikkia varten.

Kristus on esikuvamme. Hän nosti köyhät, sairaat, sorretut ja syrjäytetyt esille. Hän asettui heidän rinnalleen, toimi heidän hyväkseen ja opetti meille uudenlaisen suhtautumistavan. Kirkko ja sen jokainen jäsen on kutsuttu seuraamaan tätä Kristuksen esimerkkiä.

Eväitä kirkon tulevaisuuteen etsitään tunnistamalla megatrendejä ja ennakoimalla heikkoja signaaleja. Tämä kaikki on hyödyllistä. Kirkolliskokouksen käsittelyssä oleva ensimmäinen kirkon tulevaisuusselonteko on siksi erityisen tarpeellinen. Mutta se ei vielä riitä.

Loppiainen johtaa rukoilemaan, että Pyhä Henki uudistaisi kirkkomme. Paluu juurille ydintehtävään on välttämätöntä. Lähetys on kirkolle eloonjäämiskysymys.

Seppo Häkkinen