Tervetuloa kotiin!

Eduskunnan päätös ryhtyä valmistelemaan avioliittolain muuttamista jakaa kansan ja kirkon hyvin vahvasti kahtia. Kyse on paitsi suuresta periaatteellisesta asiasta, myös herkästä ja syvästi ihmistä koskettavasta ratkaisusta.

Piispojen loppukesästä julkaistuissa ykseysteeseissä korostetaan, että ”Yhteyden rakentamisessa tarvitaan kaikkia kirkon jäseniä. … Tarvitsemme ymmärrystä siitä, miten kohtelemme toisiamme oikein silloin, kun olemme erimielisiä.”

Nyt on tarpeen toimia siten, että yhteys ja kunnioitus eri tavoin ajattelevien kesken voisi säilyä ja palautua. Siksi toivon, että muistamme Raamatun kehotuksen: ”Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne.” (Room. 12:10).

* * *

Eduskunnan päätös koskee valtion lainsäädäntöä. Sillä ei muuteta kirkkojen yhteistä avioliittokäsitystä. Avioliittoa koskevassa päätöksenteossaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko on johdonmukaisesti korostanut kahta asiaa: jokaisen ihmisarvoa ja avioliittoa miehen ja naisen välisenä.

Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo ja häntä on kohdeltava sen mukaisesti. Täysi ihmisyys ei riipu yhteiskunnallisesta asemasta, saavutuksista, hyödyllisyydestä, ei myöskään sukupuolisesta suuntautumisesta tai perhemuodosta.

Kirkon mukaan avioliitto on yhden miehen ja naisen välinen liitto. Kunnioitukseen, pysyvyyteen ja aviouskollisuuteen perustuva miehen ja naisen välinen avioliitto palvelee parhaiten uuden elämän syntymistä, lasten kasvua ja koko ihmisyhteisön hyvinvointia. Kirkko on historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä kannattanut avioliittolain säilyttämistä nykyisellään.

* * *

Kirkko on Kristuksen perustama pelastuksen yhteisö, jossa hän itse elää. Kristus vaikuttaa kirkossaan evankeliumin julistuksen ja pyhien sakramenttien toimittamisen välityksellä. Hän ei jätä kirkkoaan. Siksi tuntuu pahalta, kun moni hänen seuraajansa on valmis jättämään kirkon petyttyään johonkin sen inhimilliseen piirteeseen.

Kirkon jäsenyydessä on kyse ennen kaikkea suhteesta omaan kotiseurakuntaan ja kolmiyhteiseen Jumalaan. Toivon, että mahdollisimman moni viime aikoina oman seurakuntansa jättänyt voisi palata takaisin hengelliseen yhteisöönsä. Tervetuloa takaisin kotiin!

Lähestyvä joulun juhla-aika kertoo uskomme ytimestä, Jumalan rakkaudesta meitä luotujaan kohtaan. Tästä sanomasta kirkossa eletään. Iloitsen jokaisesta kirkon yhteydessä elävästä. Samalla kutsun kaikkia ihmisiä tähän yhteyteen.