Pientä puhetta politiikasta

Muutaman päivän kuluttua valitaan kuntien uudet päättäjät. Jo etukäteen tiedetään, ettei tuleva nelivuotiskausi ole päätöksentekijöille helppo. Edessä on vaikeita ratkaisuja. Siksi arvostan niitä, jotka ovat asettuneet ehdolle vaaleissa. He haluavat kantaa vastuuta yhteisten asioidemme hoitamisesta.

Politiikan avulla luodaan pelisääntöjä, jotta ihmiset voisivat elää hyvää elämää. Muuten yhteiskunnassa vallitsisi vain vahvimman laki. Politiikan avulla välitetään arvoja, joita ihmiset pitävät hyvinä ja tärkeinä.

Politiikalla tehdään arvovalintoja, neuvotellaan ja päätetään enemmistöä tyydyttävistä ratkaisuista. Yhteiskunnassa on välttämätöntä tehdä päätöksiä, jotka koskettavat suurta joukkoa ihmisiä. Politiikkaa tarvitaan, sillä muuten ei yhteisiä päätöksiä voitaisi tehdä.

Politiikka on siis positiivista ja välttämätöntä toimintaa. Se on kykyä ja taitoa hallita yhteiskuntaa ja tehdä kansalaisten kannalta hyviä päätöksiä.

* * *

Miksi politiikalla kuitenkin on ikävä maine? Miksi se näyttäytyy likaiselta ja epärehelliseltä? Miksi siihen liittyy kähmintää, juonittelua ja lehmänkauppoja?

Syitä on varmasti monia. Usein ihmisten arvot, edut ja tavoitteet ovat erilaisia tai ristiriitaisia. Politiikka onkin kilpailua ristiriitaisten arvojen välillä.

Politiikka on kamppailua resursseista. Tässä mielessä politiikka on taistelua niukkuudesta – kaikille ei riitä kaikkea.

Politiikka on taistelua vallasta. Valta on kykyä saavuttaa tavoitteitaan ja saada muut toimimaan haluamallaan tavalla.

Vaikka päämäärät olisivat yhteisiä, eripuraa voi syntyä oikeista keinoista, joilla päämääriin pyritään.

Usein myös poliitikkojen olisi syytä katsoa peiliin. Ovatko sanat ja teot sopusoinnussa keskenään?

* * *

Olen nyt muutaman vuoden seurannut entisen kotikaupunkini päätöksentekoa kauempaa. Valitettavasti se ei ole ollut aina kovin kaunista katsottavaa. Riidat ja epäluottamus tuntuvat sävyttävän Heinolan kunnallispolitiikkaa.

Toivon uusien valtuutettujen olevan luottamuksen rakentajia ja yhteen hiileen puhaltajia. Syyllisten etsiminen, valitukset ja turhat oikeudenkäynnit eivät rakenna tulevaisuutta. Valistunut vallankäyttö ottaa huomioon myös muut kuin lyhytaikaiset tai omakohtaiset edut.

Lähtökohtana on luottamus. Vain vahvasta luottamuksesta voi kasvaa avoimuus, josta nousee rohkeus kohdata ongelmat ja ratkoa ristiriitoja rakentavasti. Siitä puolestaan kasvaa yhteistyökyky, joka mahdollistaa muutoksen kohti yksimielisyyttä, yhteistä tahtoa ja yhteisvastuuta. Siinä ovat eväät hyvän yhteiskunnan rakentamiseen.

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa