Mitä mieltä avioliittolaista?

Ruokakaupassa tuli vastaan minulle tuntematon mies, joka kyllä tunnisti minut. Hän halusi kohteliaasti kysyä piispalta yhtä asiaa. ”Mitä mieltä olette tasa-arvoisesta avioliittolaista?”

Vastasin olevani sillä kannalla, mitä kirkkomme on asiasta päättänyt. Mitä mieltä kirkko siis on tästä asiasta?

Laajan ja avoimen keskustelun jälkeen sekä kirkolliskokous että piispainkokous ovat vuonna 2010 päätyneet asiassa yhteiselle kannalle.

* * *

Kirkolliskokouksen mukaan "Viimeaikaisessa keskustelussa on esitetty ehdotus ns. sukupuolineutraalista avioliittolaista. Perustevaliokunta katsoo, ettei kirkko voi tältä osin muuttaa omaa avioliittokäsitystään, joka kuuluu sen uskonkäsitykseen ja ihmiskuvaan."

Piispainkokouksen mukaan "Avioliiton laajentaminen sukupuolen tai lukumäärän puolesta neutraaliksi poikkeaa siitä ihmiskäsityksestä, jonka pohjalta avioliitto on perinteisesti ymmärretty kirkon hengellisessä elämässä ja yhteiskunnallisessa lainsäädännössä.”

Kirkko on valmis kohtaamaan jokaisen ihmisen ja tukemaan häntä erilaisista elämänvalinnoista riippumatta, vaikka kirkko opetuksessaan pitää kiinni ihanteesta, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

* * *

Kirkkohallitus puolestaan on ilmaissut, että kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. Rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen aseman mahdolliset parantamistarpeet tulisi hoitaa rekisteröityä parisuhdetta koskevaa lakia täsmentämällä.

Käytännössä ”mahdolliset parantamistarpeet” tarkoittavat yhteistä sukunimeä ja adoptio-oikeutta. Näistä rekisteröidyssä parisuhteessa olevien mahdollisuus yhteiseen sukunimeen on pienempi asia, joskin nykykäytäntöä voidaan puoltaa toteamalla sukunimen liittyvän juuri avioitumiseen.

Adoptio-oikeus sen sijaan on suuri periaatteellinen kysymys, jossa mielestäni on ennen kaikkea huolehdittava lapsen oikeudesta isään ja äitiin. Siksi suhtaudun adoptio-oikeuden laajentamiseen kielteisesti.

* * *

Oma kysymyksensä on keskustelussa käytetty terminologia. ”Sukupuolineutraali avioliitto” on käsitteenä loogisesti mahdoton. Avioliiton solmivat henkilöt ovat joka tapauksessa jotain sukupuolta.

Myös termi ”tasa-arvoinen avioliittolaki” on ongelmallinen. Jos siihen suhtautuu kriittisesti, leimataan jo lähtökohtaisesti syrjinnän kannattajaksi. Mielestäni avioliittolaki on jo nyt tasa-arvoinen. Mikäli avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä suhteena, tasa-arvo merkitsee sitä, että jokainen täysivaltainen nainen ja mies voivat solmia avioliiton eikä heitä aseteta tässä eri asemaan.

Kirkossa keskustellaan monista eettisistä kysymyksistä, joissa niin työntekijöiden kuin jäsenten keskuudessa näkemykset vaihtelevat. Siksi toivon kaikkien muistavan vanhan kristittyjen viisauden: "Olennaisissa asioissa yhteyttä, sivuasioissa erilaisuutta ja vapautta, kaikissa asioissa rakkautta."

Erityisesti mielipiteitä voimakkaasti jakavissa asioissa tarvitaan toinen toisemme kunnioitusta ja arvostusta.

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa