Puhe Anjalankosken kirkkoherra Heikki Heinosen virkaanasettamismessussa 10.2.2013 Sippolan kirkossa

Rakkaat kristityt, hyvä Heikki.

Anjalankosken seurakunnassa on tänään juhlapäivä, kun kirkkoherra Heikki Heinonen asetetaan virkaan. Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan myös siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentit hoidetaan oikein. Vastuun ja johtajuuden kokonaisuuteen kuuluvat seurakunnan diakonia, lähetystehtävä, sielunhoitotyö ja kristillinen kasvatus. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherran moninaiseen ja vastuulliseen tehtävään kohdistuu nykyisin paljon odotuksia. Kirkkomme ja seurakuntamme ovat muutosten keskellä. Se korostaa johtajuuden merkitystä, mutta samalla luo sille paineita. Alkava paastonaika tuo esille tärkeän johtajuuteen liittyvän näkökulman.

Laskiainen puhuu Jumalan rakkauden uhritiestä. Jeesuksen ”urakehitys” oli aluksi nouseva. Hän oli saavuttanut mainetta ja hänen nimensä oli tullut tunnetuksi. Jeesuksen tiellä oli kuitenkin toinen suunta. Hän kulki ylös Jerusalemiin, mutta se tie vei hänet alas tappioon, häpeään, kärsimyksiin ja lopulta kuolemaan. Ihmisten suosio, kunnia tai valta eivät olleet Jeesuksen päämääriä. Hän ei tavoitellut maallisia etuuksia tai asemaa. Jeesuksen johtajuus kiteytyy sanoihin: "Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta." (Matt. 20:28)

Jeesuksen antama malli on palvelevaa johtajuutta. Siihen liittyy ensinnä se, että johtajuus ei ole itseisarvo. Se on olemassa seurakuntaa varten. Toiseksi johtajan tehtävä on luonteeltaan palvelua, ei hallitsemista tai jossakin erityisessä arvoasemassa olemista. Kolmanneksi johtajan on muuttuvan toimintaympäristön ja olosuhteiden keskellä huolehdittava kirkon perustehtävän toteutumisesta. Se on kirkkoherran tärkeimpiä tehtäviä. Seurakunta on ihmisiä varten, jotta he kohtaisivat Jumalan, välittäisivät toisistaan ja huolehtisivat luomakunnasta.

Käytännössä kirkkoherran johtamistehtävä toteutuu kolmella alueella. Ne ovat työyhteisön johtaminen, seurakunnan hallinnollinen johtaminen ja seurakunnan hengellinen johtaminen. Tässä on hahmotettu se kenttä, jossa sinä, Heikki, hoidat virkaasi Anjalankosken seurakunnan kirkkoherrana. Edeltäjäsi on pitkään ja uskollisesti hoitanut virkaansa. Siitä sinun on hyvä jatkaa. Tunnet seurakunnan ja seurakuntayhtymän jo entuudestaan. Näin lähtökohdat kirkkoherran viranhoitoon ovat sinulla hyvät.

Johtamiseen liittyy paljon tekemistä, mutta tärkeää siinä on myös oleminen. Onpa jopa sanottu, että johtaminen ei ole ensisijaisesti tekemistä, vaan olemista. Johtajan tehtävänä on näkyä, erottua ja edustaa sitä yhteisöä, jonka palveluksessa on. Tämä erilaisuus merkitsee aina myös yksinäisyyttä. Se on osa johtajuutta. Tehtävään kuuluu yksinäisyyden hyväksyminen. Silti muista, että kirkkoherra ei hoida virkaansa yksin. Siihen tarvitaan työtovereiden ja luottamushenkilöiden tukea ja yhteistyötä sekä seurakuntalaisten luottamusta ja esirukousta.

Laskiaissunnuntain psalmissa on lupaus: ”Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani.” (Ps. 31:4b) Tähän lupaukseen saat kirkkoherrana tarttua ja luottaa. Et hoida virkaasi yksin, et oman viisautesi ja voimiesi varassa. Jumala on sinut kutsunut ja johtanut nyt palvelemaan kirkkoaan Anjalankosken seurakunnassa ja Kouvolan seurakuntayhtymässä. Elämässäsi, pappisvirassasi ja kirkkoherran tehtävässäsi olet lopulta Jumalan hyvyyden, avun ja armon varassa. Hän on kanssasi kaikissa vaiheissa. Hän johdattaa ja ohjaa sinua. Jumalan läsnäolo kantakoon sinua nyt ja kaikkina elämäsi päivinä.

Hyvä seurakunta. Tänään Heikki Heinonen asetetaan Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan kirkkoherra Heinoselle annettavan valtakirjan.

Seppo Häkkinen