Siirry sisältöön

Piispa Seppo Häkkinen

Mikkelin piispa eläkkeelle 1.9.2023 lukien

Tänään jätin tuomiokapitulin istunnossa eroilmoitukseni. Aikomukseni on jäädä – jos Luoja suo – eläkkeelle 1. syyskuuta 2023.

Ensi keväänä tulee 40 vuotta siitä, kun minut vihittiin papiksi Mikkelin hiippakunnassa. Olen kiitollinen ajasta, jonka olen saanut palvella kirkkoamme eri tehtävissä. Työni seurakuntapappina, kirkkoneuvoksena ja piispana olen kokenut Jumalan johdatuksena.

Tuomiokapituli päättää piispan vaalin aikataulusta seuraavassa istunnossaan 11.10.2022. Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle piispan vaalissa.

Asiasta annettu mediatiedote on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.mikkelinhiippakunta.fi/ajankohtaista/mikkelin-piispa-elakkeelle-1-9-2023-lukien/